| NO | EN
Publisert: 04.07.2023
Aktuelle saker Utvikling av nordområdet
Mot Nord!

Raufoss Industripark er i vekst og utvider dagens industripark med et nytt nordområde. En ambisjon om dobling av dagens omsetning innen 2030, krever nye produksjonsfasiliteter for både eksterne og nye leietakere. Eierne investerer i en utvidelse.


Adm. Dir. i Raufoss Industripark, Øivind Hansebråten, og teknisk sjef, Terje Bakken er tett på i byggeprosjektet 

Raufoss Industripark opplever stor aktivitet og at nærmest alle arealer er utleid. Med planer om videre ekspansjon og økt attraktivitet for nye aktører, vil en ny reguleringsplan bidra til å imøtekomme den økte etterspørselen. Sentralt i planen står utbyggingen av et nytt tomteområde mot nord, som vil legge til rette for betydelig vekst og utvikling i parken.
 
Reguleringsplanen, som ble vedtatt høsten 2022 etter flere års arbeid, gir rom for en dobling av bygningsarealet fra dagens 270 000 kvadratmeter. Det nye tomteområdet på rundt 200 dekar åpner opp for nær 100 000 kvadratmeter med nybygg, og gir store muligheter for fremtidig ekspansjon.

Målet for Raufoss Industripark er å doble omsetningen fra bedriftene i parken innen 2030, samtidig som man ønsker å bidra til de nasjonale målene om redusert energiforbruk og klimagassutslipp.


I forbindelse med lanseringen av Innlandsporteføljen, ble parken omtalt som Norges mest energieffektive industripark og en ledende «hub» for «green manufacturing». Prosjektet, i regi av Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Innovasjon Norge, har som mål å fremme de viktigste grønne innovasjonsprosjektene i fylket med potensial for eksport og verdiskaping. Her tar Raufoss-industrien en sentral posisjon.
 
Sommeren 2024
Arbeidet med det nye nordområdet ble påbegynt i februar 2023 og forventes å være fullført sommeren 2024. Kostnadene knyttet til opparbeidelse av tomter og infrastruktur som veier, vann og avløp, fjernvarme, trykkluft, el-forsyning og fiber, er estimert til rundt 170 millioner norske kroner.
 
Flere av de største leietakerne i parken har allerede planer om oppføring av nye produksjonsbygg i det nye nordområdet. Nammo AS, som spiller en viktig rolle for å sikre trygghet i Europa gjennom økt produksjon, er blant aktørene som har igangsatt byggeprosjekter.


For CFO- og forvaltningssjef Beate Paulsrud, Øivind Hansebråten og HMS- og miljøsjef Monica Engejordet, er det svært mange detaljer som må på plass når parken skal "dobles".

 

- Raufoss Industripark legger vekt på å skape en fremtidsrettet industripark med «grønne løsninger»

Øivind Hansebråten - adm. dir. i Raufoss Industripark.


En fremtidsrettet og bærekraftig industripark

Det investeres i infrastruktur for fjernvarme i hele området, både høy- og lavtemperatur, samt utredning av et nærvarmeanlegg med støtte fra Enova. Målet er at byggene skal varmes opp ved bruk av spillvarme fra produksjon. Løsninger for bruk av energibrønner til oppvarming og frikjøling, samt lagring av overskuddsvarme i berggrunn utredes. I tillegg undersøkes i samarbeid med Eidsiva Bioenergi mulighetene for å koble sammen flere fjernvarmeanlegg slik at spillvarme fra industriproduksjonen kan benyttes til oppvarming av bygg også utenfor parken.
 
Reguleringsplanen legger også til rette for fortetting i eksisterende deler av industriparken, og sikrer dermed tilstrekkelig areal for vekst og utvikling i mange år fremover.
 
- Raufoss Industripark ser frem til å realisere sitt ambisiøse utvidelsesprosjekt, som vil bidra til økt sysselsetting, økonomisk vekst og en bærekraftig utvikling i regionen. Med utbyggingen av nordområdet styrkes posisjonen som en sentral aktør i norsk industri, og som en drivkraft for grønn industriell innovasjon, avslutter Hansebråten.

 

Hele 200 nye dekar gir mulighet for 100 000 kvadratmeter nybygg, og gir industriparken store muligheter for fremtidig ekspansjon.
Raufoss Industripark er med i kampen om batterifabrikk
Joint Battery Initiative
Raufoss Industripark tilbyr lærlingplasser
Kompetanseutvikling for næringslivet
Rustet for fremtiden
Kongsberg Automotive
Benteler
Raufoss – «The Industrial Community»
Industribyen Raufoss
Raufoss 2040
Helsesmie AS
Katapulten
Isiflo
Selecta
OFII
Fagskolen
NCE Raufoss
Læringsfabrikken
Raufoss Industripark er videre med i kampen om batterifabrikk
Videre med i kampen
SINTEF Manufacturing
Delingskultur
Studieløp for industrien
Fremtidens Hasvalsætra i 3D
Krysser fingrene for Innlandet
Med kraft fra Rødfossen kommer et ansvar
Kontinuerlig utvikling
Jubileum Raufoss Industripark
Nordic Additive Manufacturing
Rehabilitering Bygg 1
Innovasjon på tvers
Industridagene
Næringsminister ønsker lagspill
Multisped i Europa
Kongsberg Automotive Couplings
46% produktivitetsvekst
Ny Rv 4
Kruttsterke damer
Wangen
CFO / forvaltningssjef
Utvikling av talentene
Katapultordningen
Raufoss Technology
Würth
Testsenter på Raufoss
Aluminium - fremtidens metall
Raufoss fotball og det industrielle fellesskapet
Veggmaleri
Kvinnene i industrien
Kreativitet og rekruttering i industrien
Utbygging av parken
Ny forvaltningssjef
Innovasjonsprosjekter
Rekruttering
Bærekraft innen kompositt
Industridagene Innlandet
Industrikonferansen
Makspris på strøm
KA om videre vekst
Grobi AS
Nordområdet
Toma Facility
Kvinnelig rekruttering
Design-manager i industrien
Miljøgrep med nytt bygg
Isiflo sørger for distribusjonen av rent drikkevann
Raufoss Industripark Vest
Solør Bioenergi
Billettbestilling Busstur
Mulighetenes rike!
Raufossrevyen
Innlandsporteføljen
Utvikling av nordområdet
En dobling på Raufoss innen 2030
Söderberg & Partners
Magne Sveen AS
Oyster Thermal
TESS
Vakta – hjertet av industriparken
Revolusjonerer markedet innen 3D-printing
Et nytt kapittel for industrieventyret
Yrkesfag-EM 
Et regnestykke som raskt vil gå i pluss
Industridagene 2023
Made in Norway
Velkommen til "Fabrikken"
Ny konsernleder KA
Løfter viktig tematikk: På tide med et Krafttak!
Når kraft blir en mangelvare, må man prioritere
Rapporten er levert – Nå starter arbeidet
Den som intet Vaager
Rv4 - Nasjonal beredskap må inn som argument
Oyster -Vi er godt i gang
- Mangfold er viktig
Vaager Vekst
Raufoss Technology - kvalitetspris
Skiftet navn til Raufoss Aluminium
Fra energiutfordringer til vindkraftløsninger?
Kort vei fra forskning til implementering
TAF-elever ønsker industriutfordringer
Kraftsamling for Gjøvikregionen
Ny fabrikk til 300 millioner
Hannover 2024
Moicon - Roser bedriftene i parken
Skummelt å kalle seg ekspert
«Bærekraftig planet»
Tools - totalleverandør i vekst
Nye eiere i Hexagon Ragasco
Storfornøyde leietakere i Fabrikken