| NO | EN
Aktuelle saker Benteler
Benteler Raufoss

Enorme mengder energi går med når Benteler Raufoss fyrer smelteovnene for å skape verdensledende produkter innen lettvekt, sikkerhet og kollisjonssikring av biler. Med en ambisjon om minst mulig «fotavtrykk», skal man nå utrede hvordan kraften i overskuddsvarmen kan utnyttes.

 

  Smelteovn hos Benteler Raufoss

Sammen med Eidsiva Bioenergi, Raufoss Industripark og Veolia, har Benteler Automotive Raufoss mottatt støtte fra ENOVA, til et utredningsprosjekt for gjenvinning av spillvarme som energikilde til fjernvarmenettet. Ved å benytte overskuddsvarmen fra støperiet kan man redusere bruken av elektrisitet og olje som innsatsfaktor, og dermed redusere de totale klimautslippene. 

 

Prosjektet skal også utrede hvilken effekt en eventuell sammenkobling av fjernvarmenettet i Gjøvik og Raufoss vil ha for fremtidig utnyttelse av spillvarme, energifleksibilitet og effektutjevning i fjernvarmenettet, sier Arne Håvard Grønsund som er HMS-sjef i Benteler og ansvarlig for prosjektet. Hvilke løsninger må utredes, og har vi i dag nødvendig teknologi som kreves? Her trengs en god dose kreativitet og fri utfoldelse, noe vi er gode på i Raufoss-miljøet, poengterer prosjektlederen. -Så langt ser vi på alle muligheter, selv relanseringen av teknologien rundt «heimbrentsapparatet» i storskala for oppvarming av vann, humrer HMS-sjefen i Benteler.

 

Benteler Raufoss - verdensledende på aluminium
Benteler Raufoss er en av de store aktørene i industriparken, og en del av et 140-årig, tysk familieeid verdensomspennende konsern med 30.000 ansatte. Bilindustrien betjenes med salg, utvikling og produksjon i Norge, Sverige, Danmark, UK, Tyskland, Frankrike, USA og Kina, og det teknologiske tyngdepunktet for aluminiumsproduksjonen er på Raufoss med 450 ansatte. Årlig omsettes det for halvannen milliard kroner i Benteler på Raufoss, og produksjonen omfatter hele verdikjeden fra støping av egne legeringer, via ekstrudering og fullautomatisert forming av aluminiumsprofiler til ferdige produkter. Egne verktøy-, utviklings- og testavdelinger gir en kompetanse som gjør Raufossmiljøet ledende på verdensbasis.

 

Grønt fokus
Benteler har også tidligere jobbet med ulike forskningsbaserte prosjekt innen energitiltak i industrien. Man satte tidlig fokus og er bla. ISO-sertifisert innen energiledelsessystemer. ENOVA-søknaden er forankret i toppen i ledergruppa, bærekraft er en av verdiene selskapet setter høyt, og man ønsker å være mest mulig klimanøytral. I tillegg til miljøeffektene er målet med prosjektene at dette også gir økonomisk gevinst gjennom å kunne spare kraft i den ene enden, og redusere direkte kostnader ved å kunne selge overskuddsvarme i den andre, forklarer Grønsund. Co2-reduksjon er faktisk en av KPI-ene vi måles på i Benteler. Bedre miljø og styrking av konkurransekraft går faktisk hånd i hånd i dette prosjektet.

 

- Prosjektet vil bli et eksempel på samspill mellom industri og fjernvarme i bynære områder. Slik kan man redusere klimaavtrykket til en energikrevende prosess, og kanskje inspirere andre industriområder til liknende prosjekt -

 

Enorme krefter
Støperiet til Benteler er en av de største kildene for spillvarme i Gjøvikregionen. Årlig benyttes ca. 42 GwH med propan og 7 GwH strøm. Det er på førstnevnte man ser den store besparelsen, det er her miljøeffekten kan komme. En løsning for å kunne klare å utnytte denne varmen, kan muliggjøre en forenkling av innkobling av andre kilder i fremtiden. Lykkes man med leveransen inn i fjernvarmenettet på Raufoss, og i fremtiden Gjøvik, har man et potensial for å levere varme inn i fjernvarmenettet hele året. - Prosjektet vil bli et eksempel på samspill mellom industri og fjernvarme i bynære områder. Slik kan man redusere klimaavtrykket til en energikrevende prosess, og kanskje inspirere andre industriområder til liknende prosjekt, poengterer administrerende direktør Øivind Hansebråten, som på vegne av eierne av parken, ønsker å sette fokus på en grønnere og mer bærekraftig industri. Bentelers engasjement er nettopp det industriparken ønsker, et samspill i parken for å redusere kostnader og utnytte ressursene til det beste for alle. - Dette er veldig viktig og inspirerende, avslutter Hansebråten.

 

Benteler Raufoss sitt anlegg

Administrerende direktør Raufoss Industripark Øivind Hansebråten og SHE-manager Benteler Raufoss Arne Håvar  Grønsund i koronavennlig avstand foran Benteler sitt anlegg i Raufoss Industripark.

Klart tidlig i 2021
Sluttrapporten i forprosjektet er ventet å være klar tidlig på nyåret. Prosjektgruppa fra Benteler består av Vera Skjørli Hestnes som prosjektleder, prosessingeniørene Jostein Pålsrud og Joakim Fredrikstad, samt nevnte Arne Håvard Grønsund. Fra industriparken bidrar Øivind Hansebråten og driftsansvarlig Atle Strand i Veolia Norge. Knut Finstad er leder for driftskoordinering i Oppland Bioenergi AS. Med på laget har man også Norsk Energi med rådgivere Oddbjørn Ulland og Hans Magnus Myklestad. Dette laget skal løse gåten ved smart bruk av ny teknologi, eller basert på fremtidsrettede teknologiske løsninger med en urnorsk tilnærming for å hente kreftene ut av vann, sukker og gjær.

 

Relaterte artikler