| NO | EN
Aktuelle saker Söderberg & Partners
Økt trygghet gjennom skreddersydde forsikringsløsninger

Med utspring fra Raufoss ASA, stammer Söderberg & Partners Innlandet AS fra det gamle service- og personalkontoret til de ansatte. Teamet på Raufoss ivaretar personforsikring, pensjon, skadehåndtering og rådgivning for industriparkens bedrifter og ansatte.


Fv. Jon Inge Vesterås, Per Johan Hvamstad, Emil Bakken, Terje Løkken og Svein Arne Veisten. Mari Rødningsby er også tilknyttet selskapet.


Innlandet forsikringsmegling ble etablert i 2009 og i 2020 ble man en del av svenske Söderberg & Partners som er lokalisert i store deler av Europa. De er den eneste uavhengige forsikringsaktøren i Innlandet som innehar konsesjon fra Finanstilsynet innenfor sitt virksomhetsfelt, og med kombinasjon av bransjeerfaring helt tilbake til 70-tallet og 9 milliarder i forhandlingsmakt i Norge, får kundene en samarbeidspartner som ivaretar deres interesser.

- Vi tilbyr tjenester innenfor forsikring og pensjon for bedrifter og deres ansatte innenfor kjøp, forvaltning og skadeoppgjør, hvor vi fungerer som uavhengige rådgivere. Vi hjelper kunder med å forstå hva de bør forsikre balansert mot egenrisiko, og sørger for at forsikringene har riktig innhold til best mulig pris, sier daglig leder Per Johan Hvamstad.

En tjeneste som inkludert anbud, risikovurdering, tilbud for henvendelser, dokumentasjon, oppfølging og skadebistand.


På samme side av bordet som kunden- Det som skiller oss fra andre aktører i bransjen er den uavhengigheten vi representerer. Vi betales for tjenestene vi utfører av oppdragsgiveren basert på arbeidsmengde. Det er ingen form for skjult returprovisjon fra forsikringsselskapene. På denne måten opprettholder vi vår uavhengighet og troverdighet, og vi har ikke noe å tjene på å anbefale dyrere løsninger,
poengterer Emil Bakken som er kontorets yngstemann.

Siviløkonomen fattet interesse for faget under studietiden. Forsikringsmegling har tidligere vært forbeholdt de største bedriftene i markedet, men hvor innovasjon og ny teknologi nå gjør at flere mindre bedrifter også kan benytte seg av tjenestene til Söderberg & Partners Innlandet.

Forsikringsmarkedet er komplekst med flere aktører og komponenter. På Raufoss fungerer man som et kundesenter som bistår kundene å navigere i forsikringsverdenen, enten det er direkte mot forsikringsselskapet eller gjennom agenter og andre meglerhus. Fokuset er å representere kundenes interesser og sørge for best mulig avtaler.

Kunder
Foruten bedrifter internt i Raufoss Industripark, representere man en rekke lokale bedrifter. I konsernet for øvrig og i andre deler av landet kan man bistå ovenfor bedrifter, organisasjoner og privatpersoner med pensjonsrådgivning, formuesforvaltning og alt annet som er forsikringsrelatert.

- Som forsikringsmeglere er vårt mål å bistå bedrifter med innkjøp av forsikringer slik at man er sikker på at de riktige forsikringene ivaretar bedriftens interesser. Vi selger altså ikke forsikringer slik et tradisjonelt forsikringsselskap gjør, sier Svein Arne Veisten som har kontorets lengste fartstid helt tilbake til 1979.

- Forsikring og pensjon er viktig for folk og med mange mulige valg kan det utgjøre store forskjeller for den enkelte. Vi bruker mye tid 1-til-1 med de ansatte som ønsker å se på hvilke muligheter de har når de nærmer seg pensjonsalder. Pensjon blir enklere og enklere, men valgene blir flere og flere, sier Jon Inge Vesterås leder av forsikringskontoret på Raufoss.

Teamet sitter sentralt plassert i Storgata 41 på  Raufoss

Vekst og rekruttering
Selskapet er doblet i antall ansatte på halvannet år, og planen er fortsatt vekst; forutsatt at man finner riktige personer.

- Vi må ha de rette folka og kompetansen. Terje Løkken som er siste inn, er i utgangspunktet fysioterapeut. Ikke direkte relatert, men forståelse for de som har fått en skadesituasjon, og ikke minst opp mot systemet i NAV, gjør at han innehar rett kompetanse.

- Vi har ambisjoner om videre ekspansjon, men vår hovedprioritet er å opprettholde kvaliteten på tjenestene. Vi mener at vår evne til å rådgi basert på kompetanse er en styrke. Vi hjelper våre kunder å forstå og navigere gjennom forsikringsverdenen; det er den verdien vi skaper, avslutter Hvamstad.  

Raufoss Industripark er med i kampen om batterifabrikk
Joint Battery Initiative
Raufoss Industripark tilbyr lærlingplasser
Kompetanseutvikling for næringslivet
Rustet for fremtiden
Kongsberg Automotive
Benteler
Raufoss – «The Industrial Community»
Industribyen Raufoss
Raufoss 2040
Helsesmie AS
Katapulten
Isiflo
Selecta
OFII
Fagskolen
NCE Raufoss
Læringsfabrikken
Raufoss Industripark er videre med i kampen om batterifabrikk
Videre med i kampen
SINTEF Manufacturing
Delingskultur
Studieløp for industrien
Fremtidens Hasvalsætra i 3D
Krysser fingrene for Innlandet
Med kraft fra Rødfossen kommer et ansvar
Kontinuerlig utvikling
Jubileum Raufoss Industripark
Nordic Additive Manufacturing
Rehabilitering Bygg 1
Innovasjon på tvers
Industridagene
Næringsminister ønsker lagspill
Multisped i Europa
Kongsberg Automotive Couplings
46% produktivitetsvekst
Ny Rv 4
Kruttsterke damer
Wangen
CFO / forvaltningssjef
Utvikling av talentene
Katapultordningen
Raufoss Technology
Würth
Testsenter på Raufoss
Aluminium - fremtidens metall
Raufoss fotball og det industrielle fellesskapet
Veggmaleri
Kvinnene i industrien
Kreativitet og rekruttering i industrien
Utbygging av parken
Ny forvaltningssjef
Innovasjonsprosjekter
Rekruttering
Bærekraft innen kompositt
Industridagene Innlandet
Industrikonferansen
Makspris på strøm
KA om videre vekst
Grobi AS
Nordområdet
Toma Facility
Kvinnelig rekruttering
Design-manager i industrien
Miljøgrep med nytt bygg
Isiflo sørger for distribusjonen av rent drikkevann
Raufoss Industripark Vest
Solør Bioenergi
Billettbestilling Busstur
Mulighetenes rike!
Raufossrevyen
Innlandsporteføljen
Utvikling av nordområdet
En dobling på Raufoss innen 2030
Söderberg & Partners
Magne Sveen AS
Oyster Thermal
TESS
Vakta – hjertet av industriparken
Revolusjonerer markedet innen 3D-printing
Et nytt kapittel for industrieventyret
Yrkesfag-EM 
Et regnestykke som raskt vil gå i pluss
Industridagene 2023
Made in Norway
Velkommen til "Fabrikken"
Ny konsernleder KA
Løfter viktig tematikk: På tide med et Krafttak!
Når kraft blir en mangelvare, må man prioritere
Rapporten er levert – Nå starter arbeidet
Den som intet Vaager
Rv4 - Nasjonal beredskap må inn som argument
Oyster -Vi er godt i gang
- Mangfold er viktig
Vaager Vekst
Raufoss Technology - kvalitetspris
Skiftet navn til Raufoss Aluminium
Fra energiutfordringer til vindkraftløsninger?
Kort vei fra forskning til implementering
TAF-elever ønsker industriutfordringer
Kraftsamling for Gjøvikregionen
Ny fabrikk til 300 millioner
Hannover 2024
Moicon - Roser bedriftene i parken
Skummelt å kalle seg ekspert
«Bærekraftig planet»
Tools - totalleverandør i vekst
Nye eiere i Hexagon Ragasco
Storfornøyde leietakere i Fabrikken