NO | EN
Eiere og styret

Raufoss Industripark eies av Skattum Eiendom AS og SKB Eiendom AS med henholdsvis 50 og 35 prosent. Johs Olsen Eiendom AS, Vestre Toten kommune, Nammo, NRP Partners 2 AS og Mattisberget utgjør resterende eierandel.

Et sterkt lokalt eierskap har mål om et langsiktig engasjement og et ønske om å videreutvikle parken gjennom vekst hos dagens leietakere samt å tiltrekke seg nye. Bedriftene i Raufoss Industripark er i fremste rekke nasjonalt og internasjonalt, og produserer høyteknologiske produkter innen flere bransjer til verdens mest krevende kunder.

Styret i Raufoss Industripark er i dag sammensatt av parkens eiere.

Statue i parken

 

Ted H. Skattum

Ted H. Skattum
Styreleder
• Leder og eier av Skattum Holding AS, et privat investeringsselskap med fokus på eiendom, verdipapirer, industrielle selskap og venture
• Lang erfaring innen varehandel som mangeårig eier av Skattum Handel og medlem av Byggmakker-kjeden
• Største eier og styreleder i Tema Eiendom AS
• Sterkt fokus på samfunnsansvar gjennom Skattum Ansvar og for tiden styreleder i Right To Play Norge

 

Arnfinn Erland Paulsrud
Arnfinn Erland Paulsrud
Styremedlem
• Tidligere divisjonssjef i Nammo AS og Adm. dir. i NAMMO Raufoss AS
• En rekke styreverv bl.a SINTEF Manufacturing AS og Komm-In AS
• Klyngeleder for NCE Manufacturing
• Nesten 40 års fartstid i Raufoss-industrien

 

Johannes Olsen Berger
Johannes Olsen Berger
Styremedlem
• Eier og Styreleder i Johs. Olsen Holding AS
• Tidligere Adm. Direktør i Norengros Johs. Olsen AS og nå Arbeidende styreleder i Norengros AS, en landsdekkende kjede innen forbrukervarer til næringslivet

 

Dag Steen
Dag Steen
Styremedlem
• Adm direktør i SKB Eiendom AS
• Erfaring med eiendomsutvikling, drift og forvaltning
• Bakgrunn fra  økonomistyring og revisjon, og en rekke styreverv innen olje og gass, forndsforvaltning og stiftelser

 

Lars Erik Hoel
Lars Erik Hoel
Styremedlem
• Siviløkonom med ledererfaring fra børsnoterte eiendomsselskap
• Styreleder i Kaare Berg Stiftelsen, SKB Eiendom AS og EiendomsInvestor AS
• Styreerfaring fra bla. Rjukan Næringspark KS/AS, Sørumsand Næringspark AS, Vestfold Handelseiendom AS og RetailFast Holding AB

 

Niklas Smith Skattum
Niklas Smith Skattum
Styremedlem
• Investeringssjef Skattum Holding AS
• Tidligere markedssjef Skattum Handel AS
• Tidligere aksjemegler i Clarksons Platou Securities AS


Stian Olafsen
Styremedlem
• Ordfører Vestre Toten kommune

Eiere og styret
Administrasjon
Varelevering
Veibeskrivelse
Industrilærling på Raufoss