| NO | EN
Aktuelle saker Kompetanseutvikling for næringslivet
Kompetanseutvikling for næringslivet

I Gjøvikregionen og Raufoss Industripark produseres ikke bare verdensledende robotisert- og automatisert teknologi for industriell vareproduksjon innen lettvektsmaterialer. Her produseres også den fremtidige arbeidskraften man trenger i tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene.

Fra grunnskole til fagskole og høyere utdanning, legges et koordinert utdanningsløp tilpasset industriens fremtidige behov.     Fagskolen Innlandet er ett av disse tilbudene, hvor teori og praksis kombineres gjennom et yrkesrettet alternativ til høgskole.
 
Tilknytningen til yrkesfag og bedrifter gir en praktisk rettet undervisning og utdannelse, hvor man får påfyll basert på egne erfaringer fra arbeidslivet, og hvor man kan velge mellom hel-, deltid eller nettbaserte studier, etter hva som passer egen hverdag. Studenter med variert yrkesbakgrunn, kompetanse og alder gir betydelig kunnskapsoverføring, og kompetansen man får etter endt studieløp er etterspurt da Fagskolen Innlandet samarbeider tett med næringslivet.
 
Søknadsfristen for å søke ordinære studier via Samordna opptak er 15. april, men innen det store utvalget av kurs og moduler kjører Fagskolen Innlandet løpende opptak frem til studiestart på høsten. Fagskolen Innlandet har vært veien inn, opp og frem for mange «ansatte i parken» gjennom åra.

 

Tor Henning Molstad

Tor Henning Molstad – adm dir. Molstad Modell & Form AS og styreleder TotAl-gruppen

"Kombinasjonen av jobb og skolegang, hvor prosjektoppgaver i fellesskap med personer med erfaring fra andre bedrifter, ga min utdannelse en ekstra dimensjon. Det gjorde en forskjell for vår bedrift, og ikke minst meg personlig."


Hvorfor vil du anbefale Fagskolen Innlandet? 
– En utdannelse gjennom Fagskolen Innlandet gir store muligheter ved å kombinere jobb og skolegang. Samarbeidet mellom fagskolen og den lokale industrien og næringslivet er imponerende, og gir en høyst relevant utdanning “ready made” for jobb. Slik sett ser jeg på Fagskolen Innlandet like mye som en samarbeidspartner som et studiested.


Hva konkret er bra med Fagskolen Innlandet? 
– Jeg satte stor pris på lærerkreftene som hadde praktisk og relevant erfaring. I tillegg ga gruppearbeid og prosjektoppgaver i fellesskap med personer med erfaring fra andre bedrifter studiene en ekstra dimensjon. Utdannelsen ved Fagskolen Innlandet har virkelig gjort en forskjell for vår bedrift, og ikke minst meg personlig.

 

René Ullrich

René Ullrich – Automation Engineer, Intek AS

"Fagskolen Innlandet kan tilby den beste ingeniørutdannelsen innen teknologifag, det er ingen plass i Norge man kan lære mer på kortere tid i vårt fag. Samarbeidet med industrien, og tilgangen på det nyeste av teknologi og kompetanse, gir oss den beste utdannelsen på fagfeltet."


Hvorfor vil du anbefale Fagskolen Innlandet?
– Jeg vil anbefale Fagskolen Innlandet pga det tette samarbeid med industriparken på Raufoss. At man gjennom dette samarbeidet kontinuerlig jobber med oppdatering av opplæringstilbudet fører til at utdannelsen alltid er relevant. I tillegg tar fagskolen betydelige investeringer i utstyr og innleie av kompetanse for å tilby den beste utdannelsen innen de ulike fagfeltene.

Hva konkret er bra med Fagskolen Innlandet?
– At lokale bedrifter, studenter og faglærere har aktivt tatt del i forbedringsarbeidet på Fagskolen Innlandet har ført til at innholdet i utdannelsen er akkurat det næringslivet er på jakt etter. 

 

Stig Brænden 

Stig Brænden - Manager Logistics & Planning - Isiflo

“Fagskolen Innlandet er en flott mulighet for fordypningen i realfag man mangler for en videre utdannelse.“


Hvorfor vil du anbefale Fagskolen Innlandet?
– For meg var Fagskolen Innlandet en flott mulighet for å ta fordypningen i utvalgte realfag som jeg manglet fra videregående for å komme inn på ingeniørstudiet. Fagskolen var tilpasset ingeniørutdanningen, som ble en naturlig forlengelse av forkurset faglig sett.

Hva konkret er bra med Fagskolen Innlandet?
– Man kommer inn i et miljø med engasjerte studenter. Forelesere og lærerne er faglige dyktige, og undervisningen gir mer rom for individuell oppfølging enn større forelesninger i et auditorium.

 

Ronny Skjølås

Ronny Skjølås - Production Manager - Hexagon Ragasco AS

“Det avgjørende for meg var at jeg var avhengig av inntekt under utdanningen, da var Fagskolen Innlandet på kveldstid parallelt med jobb alternativet”

 

Hvorfor vil du anbefale Fagskolen Innlandet?
– Fagskolen Innlandet er en unik mulighet for videreutdanning og til å komme i posisjon for spennende jobber. Jeg jobbet som elektriker/automatiker i 19 år før jeg fikk tilbud om ny jobb som resultat av videreutdanningen. Jeg trivdes godt, men det var spennende med nye utfordringer og muligheter jeg ikke ville vært aktuell for dersom jeg ikke hadde gått Fagskolen Innlandet.

Hva konkret er bra med Fagskolen Innlandet?
– Det avgjørende var at jeg var avhengig av inntekt under utdanningen, da var fagskoleutdanning på kveldstid parallelt med jobb alternativet. Et tilbud som senere år har blitt utvidet til mulighet for nettbaserte studier. Utdanning i kombinasjon med jobb gjør at man enklere finner «knagger» å henge kunnskapen på, og det blir enklere å forstå pensum. Det kan virke tøft å ta skole sammen med jobb, men for meg var kombinasjonen positiv da man ikke følte at det «bare» var skole hele tiden.