| NO | EN
Et toårig jobbintervju med lønn

I Katapulten på Raufoss finner vi noen av de smarteste guttene og jentene i Innlandet, her drilles den nye generasjonen som skal lede industrien inn i fremtiden.
 
Opplæringskontoret For Industrifag Innlandet (OFII) er et samarbeidsorgan som påtar seg ansvaret for opplæring av lærlinger, de er bindeleddet mellom fylket, medlemsbedriftene og skolene i Innlandet. Lokalisert i Raufoss Industripark som en del av miljøet i Katapulten, loser Tor Magne Furusethagen og Asgeir Brennengen 100 lærlinger i året gjennom utdanningsløpet på vegne av 30 medlemsbedrifter i og rundt industriparken. Oppgaven er å formidle mulighetene som finnes innenfor industrien og sørge for langsiktig rekruttering av nye kloke hoder til industri-Norge.
 
En jobb å vokse i
Det meste vi omgir oss med er produsert av industrien, derfor vil vi alltid trenge industri. Det å velge yrkesfaglig utdanning er et valg for fremtiden, og kombinasjonen av teoretisk og praktisk utdannelse med jobberfaring sørger for at kandidatene er svært attraktive på jobbmarkedet. Yrkesrettet utdanning har slitt med et dårlig rykte, men den tida er over. I dag er det kun de «smarteste» ungdommene som kommer inn på enkelte av programmene, sier Brennengen. - Fremtidens industri etterspør ansatte med et bredt fokus på både teknologi og praktiske ferdigheter, disse utdannes her i industriparken.

Lærlingansvarlig
 
Jobb praktisk med både hender og hodet
Ny teknologi åpner nye muligheter for produksjon i Norge, og her har bedriftene på Raufoss spisskompetanse som verdensledende på robotisert- og automatisert teknologi innen industriell vareproduksjon. - Med høye lønninger må vi produsere smart. Skal industrien være konkurransedyktig er vi avhengig av flinke og selvstendige fagarbeidere. - I Norge har vi verdens høyeste industriarbeiderlønn, men det kan vi ha fordi fagarbeiderne har oppgaver som ingeniører utfører i andre land, forklarer Brennengen. Gjennom å invitere skolene til industriparken, og gjennom deltagelse på yrkes- og utdanningsmesser i tett samarbeid med bransjeorganisasjoner, ønsker man å synliggjøre at fremtiden i norsk industri er svært så spennende.


Robotiq

Grønn industri
Industrien er sentral for å løse fremtidens globale miljøproblemer. - Norsk industri er drevet av vannkraft og har svært strenge regler for utslipp. Industrien i Norge videreforedler vannkraft, skog og fjell, vi lager metaller og andre materialer som kan brukes i for eksempel solceller, tannkrem, softis og skip, smiler Brennengen. Slik blir industrien en del av løsningen for en grønnere fremtid, og til det trengs påfyll av mennesker som evner å jobbe selvstendig med mye ansvar. – Sunn fornuft og praktiske ferdigheter har blitt mangelvare, både i samfunnet generelt og i industrien. Dette må vi snu på og her skal OFII og Katapulten på Raufoss ta et ansvar.
 
Langsiktig løp
Som lærling bidrar man med faktisk verdiskapning i bedriften i utdanningsløpet, og for de som ønsker å gå videre etter fullført fagutdannelse er det flere alternativer til videre løp. Teknisk Fagskole kan gi ytterligere fordypning i faget kombinert med lederutdannelse. Ønsker man å bli ingeniør kan man gå et tilrettelagt løp basert på fagbrev, eller ved å ta forkurs i matematikk og realfag, følge ordinær ingeniørutdannelse. - Gutter og jenter med kombinasjonen av fagbrev og en ingeniørutdannelse i etterkant kan velge og vrake i spennende jobber i industrien fremover. Tida som lærling er en unik mulighet for å kunne vise seg frem, konkluderer Brennengen.

To av våre unge lovende

 

• OFII er lokalisert i Raufoss Industripark som en del av miljøet i Katapulten og Læringsfabrikken.

• OFII eies av og administrerer ca. 125 lærlinger på vegne av 30 medlemsbedrifter.
• Er i dag godkjent for 14 ulike lærefag.

• OFII tilbyr praksiskandidatkurs for medlemsbedrifter, som fører frem til fagbrev for ufaglærte.

• Lærebedriftene mottar et tilskudd som skal dekke noe av utgiftene til opplæring av lærlingen. Bedriftene velger selv om de vil ansette i ettertid.

Les mer om Opplæringskontoret For Industrifag Innlandet

Raufoss Industripark er med i kampen om batterifabrikk
Joint Battery Initiative
Raufoss Industripark tilbyr lærlingplasser
Kompetanseutvikling for næringslivet
Rustet for fremtiden
Kongsberg Automotive
Benteler
Raufoss – «The Industrial Community»
Industribyen Raufoss
Raufoss 2040
Helsesmie AS
Katapulten
Isiflo
Selecta
OFII
Fagskolen
NCE Raufoss
Læringsfabrikken
Raufoss Industripark er videre med i kampen om batterifabrikk
Videre med i kampen
SINTEF Manufacturing
Delingskultur
Studieløp for industrien
Fremtidens Hasvalsætra i 3D
Krysser fingrene for Innlandet
Med kraft fra Rødfossen kommer et ansvar
Kontinuerlig utvikling
Jubileum Raufoss Industripark
Nordic Additive Manufacturing
Rehabilitering Bygg 1
Innovasjon på tvers
Industridagene
Næringsminister ønsker lagspill
Multisped i Europa
Kongsberg Automotive Couplings
46% produktivitetsvekst
Ny Rv 4
Kruttsterke damer
Wangen
CFO / forvaltningssjef
Utvikling av talentene
Katapultordningen
Raufoss Technology
Würth
Testsenter på Raufoss
Aluminium - fremtidens metall
Raufoss fotball og det industrielle fellesskapet
Veggmaleri
Kvinnene i industrien
Kreativitet og rekruttering i industrien
Utbygging av parken
Ny forvaltningssjef
Innovasjonsprosjekter
Rekruttering
Bærekraft innen kompositt
Industridagene Innlandet
Industrikonferansen
Makspris på strøm
KA om videre vekst
Grobi AS
Nordområdet
Toma Facility
Kvinnelig rekruttering
Design-manager i industrien
Miljøgrep med nytt bygg
Isiflo sørger for distribusjonen av rent drikkevann
Raufoss Industripark Vest
Solør Bioenergi
Billettbestilling Busstur
Mulighetenes rike!
Raufossrevyen
Innlandsporteføljen
Utvikling av nordområdet
En dobling på Raufoss innen 2030
Söderberg & Partners
Magne Sveen AS
Oyster Thermal
TESS
Vakta – hjertet av industriparken
Revolusjonerer markedet innen 3D-printing
Et nytt kapittel for industrieventyret
Yrkesfag-EM 
Et regnestykke som raskt vil gå i pluss
Industridagene 2023
Made in Norway
Velkommen til "Fabrikken"
Ny konsernleder KA
Løfter viktig tematikk: På tide med et Krafttak!
Når kraft blir en mangelvare, må man prioritere
Rapporten er levert – Nå starter arbeidet
Den som intet Vaager
Rv4 - Nasjonal beredskap må inn som argument
Oyster -Vi er godt i gang
- Mangfold er viktig
Vaager Vekst
Raufoss Technology - kvalitetspris
Skiftet navn til Raufoss Aluminium
Fra energiutfordringer til vindkraftløsninger?
Kort vei fra forskning til implementering
TAF-elever ønsker industriutfordringer
Kraftsamling for Gjøvikregionen
Ny fabrikk til 300 millioner
Hannover 2024
Moicon - Roser bedriftene i parken
Skummelt å kalle seg ekspert
«Bærekraftig planet»
Tools - totalleverandør i vekst
Nye eiere i Hexagon Ragasco
Storfornøyde leietakere i Fabrikken
Raufoss Technology feirer 20 år med CAG Holding
Sommerfest og prøveshow i bakgården