| NO | EN
Aktuelle saker Joint Battery Initiative
Inn i kampen om batterifabrikk

Raufoss Industripark og kommunene i Gjøvikregionen har kaster seg på i kampen om 2000 nye arbeidsplasser i regionen gjennom å tilby Panasonic, Equinor og Hydro egnede tomter i tilknytning parken.

 

Raufoss kjemper om batterifabrikk

 

Vi har gjennomgått disponible arealer i hele regionen, og har funnet frem til tre alternative lokaliseringer som vi mener egner seg svært godt for å tilfredsstille de kriteriene som er beskrevet i forespørselen fra Joint Battery Initiativ. Arealene ligger på Krabyskogen i Østre Toten kommune, Bjugstadmarka i Gjøvik kommune og på Hasvoldseter i Søndre Land kommune.

 

Her kan batterifabrikken plasseres på RaufossBildet viser eventuell lokaliser av de tre tomtealternativene

Vår region har «industri i blodet» - eventyret som startet i det små allerede på slutten av 1700-tallet har ledet frem til dagens høyteknologiske kompetansemiljø rundt Raufoss, og danner det beste grunnlag for innovasjon og utvikling for fremtiden!

Raufoss industripark har i en årrekke vært en av Norges største industriparker, kjent for «high-tech» vareproduksjon i verdensklasse. Mer enn 90% av det som produseres iparken går til eksport! Daglig går det om lag 130 vogntog med varer sørover mot Europa og resten av verden, hvorav en mengde ulike deler til verdens ledende bilprodusenter.

Med NCE Manufacturing som det nasjonale kompetansesenteret innen material- og produksjonsteknologi, og et MTNC som katapult og testsenter hvor næringslivet kan utvikle ny teknologi og løsninger er Raufoss Industripark kort og godt et «Industriens toppidrettssenter» - med 2 500 årsverk og mer enn 50 bedrifter!

I vår region har vi utviklet et sterkt og levende samarbeid mellom industrien og akademia, med NTNU lokalisert på Gjøvik, Sintef Manufacturing på Raufoss, samt Norges største fagskole med vekt på industri. I tillegg mange fremoverlente bedrifter utenfor parken - som feks. Intek Engineering som allerede har vist at de kan levere produksjonslinjer og automatisering til flere batterifabrikker - står industrien i dette distriktet sterkt rustet for fremtiden! 

Kart til RaufossGod infrastruktur, og enda bedre med ny Rv4

Gjøvikregionen har 200 års erfaring med industrialisering og masseproduksjon og et miljø bestående av innovative eksportbed- rifter. Det utøves et løpende forbedringsarbeid basert på en sterk delingskultur, som har ført til produktivitetsforbedringer i verdensklasse. Her håndteres svingninger i verdensøkonomien og krevende omstillinger, og det er skapt et vel av produkter og bedrifter på det internasjonale markedet.

En stor andel av arbeidstakerne henter sin inntekt fra industri og eksportbedrifter. Industrien står sterkt, innbyggerne er tolerante for de konsekvenser dette innebærer, og er stolte av industrien. Uttalelsen fra ordførerne i regionen viser offensive kommuner som vil gjøre sitt for å legge til rette for at en etablering skal bli vellykket!

Hvorfor skal  Panasonic, Equinor og Hydro velge en lokalisering i Gjøvikregionen?
Kort sagt – fordi det er vi som er «The Industrial Community»!

Her kan du høre en nærmere beskrivelse av totalen i prosjektet

 

Øivind Hansebråten

Øivind Hansebråten
Adm.dir. Raufoss Industripark