Andre virksomheter
Opplæringskontoret for Industrifag Innlandet

Grøndalsvegen 2 - Bygg 5

Raufoss Beredskap AS

Fabrikkveien 11, 2830 Raufoss - Bygg 313

Sintef Manufacturing AS

Grøndalsvegen 2 - Bygg 5

Total Innovation AS

Co/ Sintef Manufacturing - Grøndalsvegen 2 - Bygg 100 

Spectac 

Grøndalsvegen 2 - Bygg 374

Veolia Norge AS

Grøndalsvegen 2 - Bygg 7 og 58 

Elvia

Geir Enger
+47 959 81 914
geir.enger@eidsiva.no

Bygg 1