| NO | EN
Historien

«Fra husflid til verdensleder på robotisert- og automatisert teknologi»
-125 år med innovasjon og utvikling

 

 

Gammelt bilde fra fabrikken

 

Begynnelsen på den industrielle virksomheten på Raufoss kan best tidfestes til året 1896 gjennom produksjon av ammunisjon til det norske forsvaret i Rødfoss Patronfabrikk, men etableringen kan sees på som en sammensmelting av lange tradisjoner med metallbearbeidende husflid i Totenområdet og en kortlivet fyrstikkproduksjon som ble avsluttet i 1893.

Siden den gang er historien om Raufossindustrien vært en historie om opp- og nedturer, men alltid med en undertone av kunnskap, kreativitet, arbeidsomhet og utholdenhet. I et overordnet perspektiv kan 125 år med industriell virksomhet deles inn i noen sammenhengende epoker.

Oppstarten i 1896 hadde utgangspunkt i bestrebelsen for Norges behov for selvstendighet, en epoke som kulminerte med unionsoppløsningen i 1905, men vedvarte fram til oppbyggingen og gjennom den første verdenskrigen. Dette var kanskje tiden med den sterkeste utviklingen i hele Raufoss-historien.

Etter verdenskrigen tok slutt ble også investeringen i landets forsvarsevne redusert. Mellomkrigstida ble en periode hvor kreativitet og utholdenhet ble satt på prøve, noe som medførte en omfattende utprøving både produksjons- og markedsmessig mot det sivile samfunnets behov for produkter.

 

Gammel bil inne på fabrikkområdet

 

Under 2. verdenskrig fortsatte produksjonen av ammunisjon under tysk ledelse med leveranser til den tyske krigsmakten, men etter krigens slutt skulle landet igjen bygges. Ikke bare økonomisk og sosialt, men også forsvarsevnen skulle økes. Produksjon av ammunisjon ble hovedfokus, og Raufoss Ammunisjonsfabrikker fikk en nasjonal rolle som produsent av ammunisjon og rakettmotorer. Med amerikansk kapital og teknologi skulle Europas forsvarsindustri gjenreises som et ledd i den kalde krigen, men da finansieringen fra USA tok slutt på 50-tallet forsvant drivkraften. På ny kom kreativiteten og utholdenheten til sin rett.

Ny teknologi, nye produkter og nye markeder måtte til for å få hjulene i gang. De påfølgende to ti-årene var preget av en omfattende teknologiutvikling og diversifisering av produktområdene. Dette var perioden for introduksjon av aluminium som materiale og bildeler som produktområder. I tillegg ble nye produkter og markeder utviklet med basis i ny anvendelse av kunnskap om stål og messing.

 

Inne i fabrikken

 

Noen overganger mellom epoker i historien om industrien på Raufoss er vanskeligere å bli oppmerksom på enn andre. Opptakten til og slutten på de to verdenskrigene er enkle å tidfeste da de medfører endringer i virksomheten, men de fem årene før og etter 1980 er ikke umiddelbart åpenbar. Perioden representerer likevel en endring som kan betegnes som et paradigmeskifte. Dette var perioden da tyngdepunktet for industrien på Raufoss gikk fra å produsere produkter som var designet og utviklet av kunden, til å skape egne produkter.

Berlinmurens fall i 1989 påvirket Raufossindustrien i betydelig grad, først og fremst forsvarsvirksomheten, men også med stor innvirkning på øvrige produktområder. Det siste skyldes i stor grad faktorer som internasjonalisering. Resultatet ble at Raufoss ASA ble satt under avvikling det siste tiåret før tusenårsskiftet. Framtida for Raufossindustrien var høyst usikker og litt over 100 års stolt industrihistorie nærmet seg en avslutning.

Slik gikk det ikke. Igjen kom kreativiteten, innsatsviljen og kompetanse bygget opp gjennom 100 år til sin rett. Etter noen vanskelige år på begynnelsen av 2000-tallet skjedde en fullstendig omstrukturering av virksomheten i det som er blitt kjent under navnet Raufoss Industripark. Den opprinnelige strukturen med alle forretningsområder samlet under ett felles selskap ble erstattet med et antall uavhengige selskaper med fokus på avgrensede produkter og forretningsmodeller. Forsvarsindustrien og bildelindustrien skilte lag. Det store spørsmålet var om Raufossindustrien igjen kunne innta en nasjonal rolle. I dag vet vi svaret på dette spørsmålet.

 

Vil du bli en del av historien?

Bli industrilærling på Raufoss 

Bygninger i fabrikken

Fabrikken på Raufoss historie
Historien
Raufoss-fabrikken nøkkeltall
Nøkkeltall
Raufoss-fabrikken samfunnsansvar
Samfunnsansvar
Bærekraft
- The Industrial Community