| NO | EN
Kontakt Industrilærling på Raufoss
Industrilærling på Raufoss

Våre leietakere tilbyr i lærlingplasser for industrilærlinger. Vil du også ha spennende muligheter i nasjonale og internasjonale bedrifter? Slik søker du!

 Industrien står ovenfor et skifte som radikalt vil endre måten man driver fremtidens industri på i Norge. Til dette omstillingsarbeidet trengs kloke hoder som kan bidra med visjoner, kunnskap og kompetanse for å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere, mer nyskapende og produktivt. Bli industrilærling! 

Bedriftene våre er høyteknologiske miljøer som krever høy kompetanse på alle nivåer hos sine ansatte, enten du vil være lærling som industrimekaniker eller lærling i logistikk . Bedriftene har lange tradisjoner innenfor industriell vareproduksjon for et internasjonalt marked. For å sikre konkurranseevne ønsker bedriftene i Industriparken å komme i kontakt med personer som ønsker å bidra med kunnskap i et faglig og godt arbeidsmiljø.

 

 

Slik søker du om å bli industrilærling på Raufoss

 

Ønsker du å bli industrilærling hos oss? Ta direkte kontakt med bedriften du ønsker å gå i lære hos!

 

Kontaktinformasjon til våre bedrifter

 

Du kan også kontakte Opplæringskontoret for Industrifag i Innlandet (OFII), som påtar seg ansvaret for rekruttering og opplæring av lærlingene.

 

Industrilærlinger

Raufoss Industripark og bedriftene har et godt samarbeid med skoler og utdanningsinstitusjoner. Bedriftene har fortrinnsvis behov innen teknologisk kompetanse, og har rettet sin oppmerksomhet mot studier med denne retningen, men alle med interesse for industrifaget oppfordres til å ta kontakt med oss.

Vi kan tilby utplassering i praksis, prosjektoppgaver i forbindelse med utdanning, omvisninger og informasjon til ulike skoler og universiteter. 

Gjennom NCE Raufoss er vi medlem i Trainee Innlandet, Norges største regionale traineeprogram for nyutdannede.  

Eiere og styret
Administrasjon
Varelevering
Veibeskrivelse
Industrilærling på Raufoss