NO | EN

Raufoss Industripark

 

Raufoss Industripark har vært stedet for innovasjon, utvikling og kompetansedeling helt siden den andre industrielle revolusjonen. Som en av landets største industriparker, har området utviklet seg til en av de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte industriparkene i Norge.

 Gjennom historien har Raufoss vært gjenstand for en rivende utvikling, hvor bedrifter i fysisk nærhet har samarbeidet strategisk gjennom felles ressursutnyttelse. Vi er nå verdensledende på robotisert- og automatisert teknologi på industriell vareproduksjon innen lettvektsmaterialer.

 

Les mer om Raufoss Industripark

Aktuelle saker
Makspris på strøm
Inustrikonferansen
Industridagene Innlandet
Nøkkeltall

12 MRD
I OMSETNING

2500
ANSATTE

95 %
EKSPORTANDEL

50
BEDRIFTER

3000 DAA
INDUSTRIOMRÅDE

40 KM
ASFALTERT VEI

32 000
VOGNTOG TIL OG FRA RAUFOSS ÅRLIG

350
BYGG

260 000 M²
LOKALER

Skreddersøm og tilgang til et industrielt fellesskap med verdensledende teknologi

Raufoss Industripark er et internasjonalt eksportrettet miljø med lange tradisjoner for utvikling av konkurransedyktig industri- og servicebedrifter. Vår oppgave er å legge til rette for leietagerne gjennom nødvendig infrastruktur, gi tilgang til kompetanse og teknologi, samt forene fagmiljøene og representere leietagernes interesser. I industriparken samarbeider bedrifter i fysisk nærhet av hverandre i et strategisk fellesskap, og gjennom felles ressursutnyttelse øker merverdien og gir konkurransefordeler.

Vil du bli en del av Raufoss Industripark? Vi har ledige lokaler!

Lærlingplasser

Raufoss Industripark er et høyteknologisk miljø som
krever høy kompetanse på alle nivåer. Bedriftene i parken
har lange tradisjoner innenfor industriell produksjon
for et internasjonalt marked.

For å sikre konkurranseevne ønsker bedriftene i Industriparken å komme i kontakt med personer som ønsker å bidra med kunnskap i et faglig og godt arbeidsmiljø. Her forteller vi deg hvordan du søker på disse lærlingplassene.