NO | EN
The industrial community

Siden den andre industrielle revolusjon har Raufoss Industripark vært stedet for innovasjon, utvikling og kompetansedeling. Som en av landets største parker, i tett samarbeid med Sintef, NCE og NTNU, har området utviklet seg til en av de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte industriparkene i Norge.

Gjennom historien har Raufoss-miljøet vært gjenstand for en rivende utvikling, hvor bedrifter i fysisk nærhet har samarbeidet strategisk gjennom felles ressursutnyttelse. Slik har man blitt verdensledende på robotisert- og automatisert teknologi på industriell vareproduksjon innen lettvektsmaterialer.

Som eier skal Raufoss Industripark bidra til vekst og utvikling i takt med behovene hos leietakerne, og ved å legge til rette for det industrielle fellesskapet skal vi forene fagmiljøer både innenfor og utenfor parken. Vårt bidrag er å sørge for rammebetingelser og en infrastruktur som gjør at et bærekraftig industrimiljø kan vokse videre også de neste hundre åra.

Aktuelle saker
Joint Battery Initiative
Rustet for fremtiden
Kongsberg Automotive
Nøkkeltall

12 MRD
I OMSETNING

2500
ANSATTE

95 %
EKSPORTANDEL

50
BEDRIFTER

3000 DAA
INDUSTRIOMRÅDE

40 KM
ASFALTERT VEI

32 000
VOGNTOG TIL OG FRA RAUFOSS ÅRLIG

350
BYGG

260 000 M²
LOKALER

Skreddersøm og tilgang til et industrielt fellesskap med verdensledende teknologi

Raufoss Industripark er et internasjonalt eksportrettet miljø med lange tradisjoner for utvikling av konkurransedyktig industri- og servicebedrifter. Vår oppgave er å legge til rette for leietagerne gjennom nødvendig infrastruktur, gi tilgang til kompetanse og teknologi, samt forene fagmiljøene og representere leietagernes interesser. I «parken» samarbeider bedrifter i fysisk nærhet av hverandre i et strategisk fellesskap, og gjennom felles ressursutnyttelse øker merverdien og gir konkurransefordeler.

Rekruttering

Raufoss Industripark er et høyteknologisk miljø som
krever høy kompetanse på alle nivåer. Bedriftene i parken
har lange tradisjoner innenfor industriell produksjon
for et internasjonalt marked.

For å sikre konkurranseevne ønsker bedriftene i Industriparken å komme i kontakt med personer som ønsker å bidra med kunnskap i et faglig og godt arbeidsmiljø. Her følger informasjon om de forskjellige kanalene vi rekrutterer igjennom.