NO | EN
The industrial community

Siden den andre industrielle revolusjon har Raufoss Industripark vært stedet for innovasjon, utvikling og kompetansedeling. Som en av landets største parker, i tett samarbeid med Sintef, NCE og NTNU, har området utviklet seg til en av de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte industriparkene i Norge.

Gjennom historien har Raufoss-miljøet vært gjenstand for en rivende utvikling, hvor bedrifter i fysisk nærhet har samarbeidet strategisk gjennom felles ressursutnyttelse. Slik har man blitt verdensledende på robotisert- og automatisert teknologi på industriell vareproduksjon innen lettvektsmaterialer.

Som eier skal Raufoss Industripark bidra til vekst og utvikling i takt med behovene hos leietakerne, og ved å legge til rette for det industrielle fellesskapet skal vi forene fagmiljøer både innenfor og utenfor parken. Vårt bidrag er å sørge for rammebetingelser og en infrastruktur som gjør at et bærekraftig industrimiljø kan vokse videre også de neste hundre åra.

Aktuelle saker
Videre med i kampen
Joint Battery Initiative
Rustet for fremtiden
Nøkkeltall

12 MRD
I OMSETNING

2500
ANSATTE

95 %
EKSPORTANDEL

50
BEDRIFTER

3000 DAA
INDUSTRIOMRÅDE

40 KM
ASFALTERT VEI

32 000
VOGNTOG TIL OG FRA RAUFOSS ÅRLIG

350
BYGG

260 000 M²
LOKALER

Skreddersøm og tilgang til et industrielt fellesskap med verdensledende teknologi

Raufoss Industripark er et internasjonalt eksportrettet miljø med lange tradisjoner for utvikling av konkurransedyktig industri- og servicebedrifter. Vår oppgave er å legge til rette for leietagerne gjennom nødvendig infrastruktur, gi tilgang til kompetanse og teknologi, samt forene fagmiljøene og representere leietagernes interesser. I «parken» samarbeider bedrifter i fysisk nærhet av hverandre i et strategisk fellesskap, og gjennom felles ressursutnyttelse øker merverdien og gir konkurransefordeler.

Rekruttering

Raufoss Industripark er et høyteknologisk miljø som
krever høy kompetanse på alle nivåer. Bedriftene i parken
har lange tradisjoner innenfor industriell produksjon
for et internasjonalt marked.

For å sikre konkurranseevne ønsker bedriftene i Industriparken å komme i kontakt med personer som ønsker å bidra med kunnskap i et faglig og godt arbeidsmiljø. Her følger informasjon om de forskjellige kanalene vi rekrutterer igjennom.