Veibeskrivelse besøkende

Alle besøk må være avtalt med en ansatt i en bedrift i Raufoss Industripark i forkant.  Besøkende henvender seg i hovedvakta. 

NB: pga koronaviruset skal alle besøk inntil videre skje via nordre vakt i Grøndalsveien 2.

Aderesse hovedvakt:

Fabrikkvegen 11 

Skulle det være spørsmål rundt besøk, se kontaktinformasjon nederst på nettsiden.