NO | EN
Administrasjon

Raufoss Industripark AS eier, utvikler og drifter alle bygg og infrastruktur i det som er en av Norges største industriparker og som i sin helhet utgjør ca. 260 000 kvm eiendom, 350 bygg, 40 km veg og ca. 3 000 mål tomt i Vestre Toten kommune. 

Parken ledes og driftes av administrerende direktør Øivind Hansebråten. En stab på fire ansatte jobber kontinuerlig med å utvikle området og effektivisere tjenestene for å møte  leietakernes krav.

Parkens administrasjon

 

 

ADM.DIR
ØIVIND HANSEBRÅTEN
Ledelse, utvikling og salg,
samarbeid og profilering.

 

ØKONOMI- OG FORVALTNINGSSJEF
JOHN EINAR JØRGENSEN
Økonomi, forvaltning, leietakeroppfølging
og leverandørutvikling.

 

HMS- OG MILJØSJEF
MONICA ENGEJORDET
Internkontroll, historisk forurensing,
tillatelse fra Miljødirektoratet og HMS

 

 

TEKNISK SJEF
TERJE BAKKEN
FDV-bygninger og infrastruktur,
prosjektstyring og brannvernleder

 

Regnskap og lønn
FG Eiendom

Eiere og styret
Administrasjon
Varelevering
Veibeskrivelse
Industrilærling på Raufoss

ADM.DIR
ØIVIND HANSEBRÅTEN
Ledelse, utvikling og salg, samarbeid og profilering.

oivind@raufossindustripark.no
+47 959 72 230

 

ASS. DIREKTØR
JOHN EINAR JØRGENSEN
Økonomi og forvaltning,

john.einar@raufossindustripark.no
+47 905 89 150

 

CFO- OG FORVALTNINGSSJEF
BEATE PAULSRUD
Økonomi, forvaltning,
leietakeroppfølging og leverandørutvikling

beate@raufossindustripark.no
+47 924 86 723

HMS- OG MILJØSJEF
MONICA ENGEJORDET
Internkontroll, historisk forurensing,
tillatelse fra Miljødirektoratet og HMS

monica@raufossindustripark.no
+47 976 72 374

TEKNISK SJEF
TERJE BAKKEN
FDV-bygninger og infrastruktur,
prosjektstyring og brannvernleder

terje@raufossindustripark.no
+47 918 47 289

Vakttelefon Raufoss Industripark og Raufoss Eiendomsforvaltning AS
+47 48 09 05 55