| NO | EN
Leietakere
Med et industrielt fellesskap i ryggen

Raufoss Industripark og NCE Manufacturing er det nasjonale kompetansesenteret for lettvektsmaterialer og automatisert produksjon. Gjennom en innarbeidet delingskultur, et løp for forskning og innovasjon for den vareproduserende industri, og et omfattende samarbeid bedriftene imellom, bidrar det til økt verdiskapning og utvikling av nye vekstbedrifter.

Samarbeid om forskning og utvikling, infrastruktur og kostnadsreduksjon er avgjørende for den globalt konkurranseutsatte industrien i Norge. I Raufoss Industripark omsetter 50 bedrifter og nær 3 000 ansatte årlig for 12 milliarder kroner med en eksportandel på hele 95%, primært innenfor forsvarssektoren, automotive- og annen vareproduserende industri.

Ledige næringslokaler

Ønsker du å bli en del av oss?

Kontakt ønsket bedrift eller les mer på:

Bli industrilærling på Raufoss

Produksjonsbedrifter
Servicebedrifter
Andre virksomheter

Ønsker du å bli en del av oss?