| NO | EN
Aktuelle saker Fagskolen
Stimulere både kropp og hode

For to år siden var Rune Engen del av en nedbemanningsprosess i Telenor etter 25 års virke. Som arbeidssøkende med en deltidsstilling innen distribusjon, starter nå sivilingeniøren på Fagskolen Innlandet for å oppdatere sin kompetanse innenfor spennende og relevante fagområder.
 

Faglærere og student

Faglærere Yngve Brovold, Morten Sagstuen og "studen" RuneEngen.

Som et ledd i å holde permitterte i gang, og for å øke kompetansenivået, har fylkeskommunen, Kompetanse Norge og ulike bedrifter, bevilget midler til Fagskolen Innlandet for å utvikle og tilby kurs for å heve kunnskapsnivået innenfor strategisk viktige fagområder. Seks modulbaserte kurs er klare, hvorav to allerede er igangsatt, og fire med oppstart til høsten. Covid-19 har rammet industrien hardt, målet er at ansatte som både er i jobb og permittert, kan benytte muligheten for å styrke sin kompetanse.
 
Kompetanse som ferskvare
Som aktiv jobbsøker ser Engen på dette som en god mulighet for å oppdatere sin kompetansebank. Utdannelsen min er snart 30 år gammel, det er det på tide med påfyll. Med min bakgrunn, yrkeserfaring, og tidlig i femtiåra, så har man fortsatt mye å bidra med, sier Engen. De modulbaserte kursene er ikke avhengig av hverandre, her velges de mest interessante. Kursene dekke områdene Lean, industri 4.0, IT-sikkerhet, programmering, prosjektledelse og industriøkonomi, svært relevant for en fremtid i industrien. Dette skal stimulere både kropp og hode, her får jeg noe relevant å henge fingrene i, smiler Engen.
 
Fagskolen Innlandet
Avdelingsleder for industriell teknologi og logistikk, Roy Jakobsen, har 30 års erfaring fra industrien på Raufoss, og har selv opplevd å bli permittert. Dette er utrolig krevende og det går utover både selvtillit og motivasjon. Vi håper dette kan bli et godt program, som sørger for at de aller fleste har en jobb å gå tilbake til, og med ny kompetanse, sier Jakobsen. Dette er også et viktig samfunnsoppdrag for Fagskolen. Erfaringsmessig blir enkelte inaktive i perioden man er permittert, med denne type kurs kan man forhåpentligvis snu det til noe som også er positivt.
 
Spennende kurs
Sammen med faglærere Yngve Brovold og Morten Sagstuen, skal det nå gjennomføres 6 ulike kurs á 6 uker utover høsten. Hvert av kursene tilsvarer en arbeidsmengde på fem studiepoeng, noe som utgjør 110 timer med ulike læringsformer. Utdanningsmodulene gjennomføres fysisk og på digitale flater. Kursene har kontinuerlig opptak og settes i gang når vi har tilstrekkelig antall søkere. Her er det bare å kaste seg rundt og søke fort, oppfordrer Brovold.
 
«Norges mest framtidsrettete fagskole»
Med fagskolens hårete ambisjon, må vi evne å snu oss raskt og tilby denne type kurs. Dette prosjektet for næringslivet, og spesielt industrien, håper jeg viser at vi nettopp er dette, understreker Jakobsen. Vi skal være et yrkesrettet alternativ til høgskole og universitet, med tilknytningen til bedriftene, noe som gir en praktisk rettet undervisning. En kombinasjon av teori og praksis basert på erfaringen den enkelte har fra arbeidslivet. De kandidatene trengs i næringslivet, avslutter Jakobsen.
 

Roy Jacobsen og Erland Paulsrud

Kursene er utviklet i et samarbeid mellom Fagskolen Innlandet ved Roy Jakobsen (t.v), og leder for NCE, Erland Paulsrud, med støtte fra fylkeskommunen, Kompetanse Norge og flere bedrifter.

 

Er du interessert i kurs eller ønsker mer informasjon:
Ta kontakt med Roy Jakobsen, avdelingsleder for Industriell teknologi på Fagskolen Innlandet: Telefon 911 17 260 eller epost roy.jakobsen@fagskolen-innlandet.no

Raufoss Industripark er med i kampen om batterifabrikk
Joint Battery Initiative
Raufoss Industripark tilbyr lærlingplasser
Kompetanseutvikling for næringslivet
Rustet for fremtiden
Kongsberg Automotive
Benteler
Raufoss – «The Industrial Community»
Industribyen Raufoss
Raufoss 2040
Helsesmie AS
Katapulten
Isiflo
Selecta
OFII
Fagskolen
NCE Raufoss
Læringsfabrikken
Raufoss Industripark er videre med i kampen om batterifabrikk
Videre med i kampen
SINTEF Manufacturing
Delingskultur
Studieløp for industrien
Fremtidens Hasvalsætra i 3D
Krysser fingrene for Innlandet
Med kraft fra Rødfossen kommer et ansvar
Kontinuerlig utvikling
Jubileum Raufoss Industripark
Nordic Additive Manufacturing
Rehabilitering Bygg 1
Innovasjon på tvers
Industridagene
Næringsminister ønsker lagspill
Multisped i Europa
Kongsberg Automotive Couplings
46% produktivitetsvekst
Ny Rv 4
Kruttsterke damer
Wangen
CFO / forvaltningssjef
Utvikling av talentene
Katapultordningen
Raufoss Technology
Würth
Testsenter på Raufoss
Aluminium - fremtidens metall
Raufoss fotball og det industrielle fellesskapet
Veggmaleri
Kvinnene i industrien
Kreativitet og rekruttering i industrien
Utbygging av parken
Ny forvaltningssjef
Innovasjonsprosjekter
Rekruttering
Bærekraft innen kompositt
Industridagene Innlandet
Industrikonferansen
Makspris på strøm
KA om videre vekst
Grobi AS
Nordområdet
Toma Facility
Kvinnelig rekruttering
Design-manager i industrien
Miljøgrep med nytt bygg
Isiflo sørger for distribusjonen av rent drikkevann
Raufoss Industripark Vest
Solør Bioenergi
Billettbestilling Busstur
Mulighetenes rike!
Raufossrevyen
Innlandsporteføljen
Utvikling av nordområdet
En dobling på Raufoss innen 2030
Söderberg & Partners
Magne Sveen AS
Oyster Thermal
TESS
Vakta – hjertet av industriparken
Revolusjonerer markedet innen 3D-printing
Et nytt kapittel for industrieventyret
Yrkesfag-EM 
Et regnestykke som raskt vil gå i pluss
Industridagene 2023
Made in Norway
Velkommen til "Fabrikken"
Ny konsernleder KA
Løfter viktig tematikk: På tide med et Krafttak!
Når kraft blir en mangelvare, må man prioritere
Rapporten er levert – Nå starter arbeidet
Den som intet Vaager
Rv4 - Nasjonal beredskap må inn som argument
Oyster -Vi er godt i gang
- Mangfold er viktig
Vaager Vekst
Raufoss Technology - kvalitetspris
Skiftet navn til Raufoss Aluminium
Fra energiutfordringer til vindkraftløsninger?
Kort vei fra forskning til implementering
TAF-elever ønsker industriutfordringer
Kraftsamling for Gjøvikregionen
Ny fabrikk til 300 millioner
Hannover 2024
Moicon - Roser bedriftene i parken
Skummelt å kalle seg ekspert
«Bærekraftig planet»
Tools - totalleverandør i vekst
Nye eiere i Hexagon Ragasco
Storfornøyde leietakere i Fabrikken
Raufoss Technology feirer 20 år med CAG Holding
Sommerfest og prøveshow i bakgården