| NO | EN
Publisert: 26.01.2021
Aktuelle saker Rustet for fremtiden
Raufoss-industrien, godt rustet for fremtiden

Med aktører som Benteler Raufoss, Neuman, Kongsberg Automotive Raufoss, NCE Raufoss, Plasman og Hydal i spissen, og et verdensledende miljø innen lettvektsmaterialer og automatisert produksjon i ryggen, kan en femtiårig historie og kompetanseutvikling innenfor bruken av aluminium og komposittmaterialer, sette Raufoss-industrien i posisjon som leverandør innen elbil-revolusjonen.

Raufoss-miljøet har en lang historie som underleverandør til bilindustrien, og har flere ganger bidratt med sin kompetanse i overgangen mellom gammel og ny teknologi. Verden skal redusere sitt utslipp av klimagasser og elektriske biler er en del av løsningen. En av hovedutfordringene med elbiler er høy vekt. Spesialkompetansen i Raufoss-miljøet er vektreduksjon.

Raufoss-industrien kan få førsteposisjon som leverandør innen elbil-revolusjonen.

 

Aluminium fra Benteler i fronten 
Batteripakker i elbiler betyr høyere vekt, og bilindustrien ser nå på alle mulige komponenter for å redusere denne. Støtfangere fra Benteler er en løsning med sin lave vekt kombinert med god ytelse. Som eksempel har den populære Audi-modellen e-tron en egenvekt på 2,6 tonn, noe som er vesentlig mer enn dagens modeller med forbrenningsmotor. Høy vekt krever kraftigere støtfangere, som er i stand til å ta opp mer energi for å gi samme beskyttelse da det ikke lenger sitter en motor foran i bilen, men som i tillegg må veie mindre. Svaret er bruk av aluminium. Energiopptaket per kg. aluminium i Benteler sine legeringer er høyere enn for mange stålvarianter, og dette betyr at støtfangere i aluminium er mer attraktive enn noen gang.

 
Mulighetsrommet
Aluminium har en vektbesparelse som ligger mellom 30-40% av stål, i tillegg til andre kvaliteter som enklere å bearbeide, korrosjonsmotstand og holdbarhet. I forhold til miljøgevinst og sirkulærøkonomien er det få andre materialer med samme kvalitet. Evnen til gjenbruk gjennom resirkulering er uovertruffen. På verdensbasis regner man med at ca. 75% av all aluminium som har blitt produsert, fortsatt er i bruk, og det kreves kun 5-10% av energimengden for å smelte om som å produsere ny. Når ny aluminium også kan produseres med ren norsk vannkraft, har vi gode muligheter for å lykkes her i Norge.

 Raufoss-miljøet kan få førsteposisjon som leverandør til elbiler.

 

Relevant kompetanse for framtida
Mulighetene er tilstede for å kunne produsere flere produkter i aluminium og i andre lettvektsmaterialer, for derigjennom å kunne gå inn på nærliggende produktområder. Med Raufoss-industriens lange erfaring som underleverandører til bilindustrien på produkter som støtfangere, hjuloppheng, koblinger og plastkomponenter – for å nevne noen – er det en industripark med bedrifter som står godt rustet for framtiden, og som både er og kan bli en bidragsyter i det grønne skiftet.