NO | EN
Stor innovasjonskraft i Raufoss industripark

Norwegian Centres of Expertise (NCE) er en norsk satsing med sikte på å bidra til utviklingen av internasjonalt konkurransedyktige næringsklynger.

 
NCE programmet ble startet i 2006 og i dag er det tilsammen 19 klynger som har blitt tildelt NCE status. NCE Raufoss var én av tre klynger som ble valgt ut som pilotprosjekt i 2004 i utformingen av programmet. Klyngenes hensikt er å være et kompetansekart over Norge, og en oversikt over Norges fremste industri- og næringsmiljøer. Ambisjonen er å gjøre Norges sterkeste klynger enda sterkere.
 
Norwegian Innovation Clusters-programmet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet, og det hele finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Arbeidet på Raufoss ledes av Erland Paulsrud, tidligere Administrerende direktør i Nammo Raufoss AS og med nærmere 40 års tung industribakgrunn. I klynga er det et bredt samarbeid mellom relevante forskningsmiljøer, universitet, høgskoler og andre kompetansemiljøer nasjonalt og internasjonalt, hvor hensikten er å styrke innovasjonskraften. NCE Raufoss har lokal forankring, men skal fylle rollen som et regionalt og nasjonalt kompetansesenter innen vareproduksjon og lettvektsmaterialer.

 

 

Les mer om prosjektet her:

https://www.innovasjonnorge.no/nic

http://mtnc.no