| NO | EN
Aktuelle saker CFO / forvaltningssjef
Vi søker CFO/forvaltningssjef

Vi rigger for videre vekst og ønsker å forsterke laget ved å ansette nøkkelmedarbeider!

Bakgrunn for ansettelsen
Vår nåværende økonomi- og forvaltningssjef har etter mange år i Raufoss Industripark bestemt seg for å pensjoneres. Vår nye CFO /forvaltningssjef skal overta hans ansvarsområder i tillegg til at vi vil vurdere andre områder avhengig av kompetanse og interesse. Vi ser derfor etter en utadvendt, initiativrik og ambisiøs person med god forretnings- og økonomiforståelse og analytiske evner.

 


 

Om stillingen

Vår nye CFO/forvaltningssjef er ansvarlig for å utvikle, forbedre og følge opp våre regnskaps- og økonomistyringsprosesser, samt styringssystem (nøkkeltall, budsjett, rapportering, regnskap, avregning, innfordring, likviditetsstyring mv.).
 
Vi er en liten og kostnadseffektiv organisasjon med ansvar for å drifte og utvikle Raufoss industripark. Vi benytter oss i stor grad av eksterne tjenesteleverandører, fremfor å ansette flere og å bygge opp interne avdelinger. Dette gjelder også for økonomifunksjonen, hvor vi har satt bort regnskaps- og lønnsoppgaver eksternt. CFO/forvaltningssjef vil få ansvaret for å følge opp våre samarbeidspartnerne.
 
Vi ønsker i enda større grad å kunne ta i bruk og effektivisere eksisterende og nye systemer. CFO/forvaltningssjef er tiltenkt en viktig rolle i dette arbeidet.
 
CFO/forvaltningssjef vil ha ansvar for å følge opp våre leietagere med tanke på leieavtaler og det kommersielle rundt disse.
 
Vi ønsker at den som blir ansatt skal kunne bli en viktig medspiller i arbeidet for å gjøre Raufoss industripark enda bedre på bærekraft og derved bidra til det grønne skiftet.
 
Det presiseres at vår nye CFO/forvaltningssjef bør ha interesse for alle deler av virksomheten til Raufoss industripark. For å redusere sårbarheten i organisasjonen legger vi vekt på å arbeide som et team, hvor de ansatte sørger for overlapping og involverer hverandre i sine respektive ansvarsområder og oppgaver.

Ønsket erfaringsbakgrunn: 
Raufoss Industriparks nye CFO/forvaltningssjef har mest sannsynlig;

 • Høyere økonomisk/administrativ utdanning på masternivå eller tilsvarende
 • Erfaring fra rolle i en profesjonell økonomiorganisasjon og gjennom denne har god kjennskap til regnskaps- og økonomistyringsprosesser, samt årshjul/ styringssystemer
 • Interesse for og gjerne erfaring med eiendomsforvaltning og leietagere/-kontrakter
 • Erfaring med utvikling av god styringsinformasjon og bruk av informasjons- og forvaltningssystemer til effektivisering av driften
 • Interesse for og kompetanse på bærekraft og hvordan Raufoss industripark kan videreutvikle seg på området


Aktuelle kandidater kan komme fra et bredt spekter av bransjer, men vi ser gjerne at vedkommende har erfaring fra eiendom, industri eller revisjon. Andre relevante konsulentmiljøer som har jobbet mot eiendomsbransjen vil også kunne være relevante.

 
Personlige egenskaper
Aktuelle kandidater må ha følgende egenskaper:

 • Analytiske
 • Nysgjerrige på alle deler av vår virksomhet, samt på våre kunders virksomhet
 • Grundige
 • Uformelle
 • Evne til strukturert (og kreativ) problemløsning
 • Forretningssans
 • Evne til å kommunisere og samarbeide godt med leietagere og øvrige deler av organisasjonen
 • Innsatsvilje, energi, pågangsmot og godt humør
 • Sterk skriftlig og muntlig

Vi ser med andre ord etter en faglig dyktig CFO/forvaltningssjef, som er tydelig mål- og resultatorientert, initiativrik og selvgående.

 
Raufoss Industripark tilbyr

 • En sentral stilling i en interessant bransje med stor påvirkningskraft og innenfor et bredt fagfelt
 • Et spennende selskap med hyggelig arbeidsmiljø og god økonomi
 • Mange spennende faglige utfordringer og mulighet for å sette tydelige fotavtrykk
 • Konkurransedyktige betingelser
    

Om selskapet
Raufoss industripark er en av landets største industriparker, og har vært stedet for innovasjon, utvikling og kompetansedeling helt siden den andre industrielle revolusjonen. Parken besitter et areal på 3000 dekar, har mer enn 350 bygg, vel 50 leietakere og har utviklet seg til en av de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte industriparkene i Norge. Selskapet har en tomtereserve på 250 dekar, et utbyggingspotensiale på 300.000 kvm, og ønsker å bidra til at målsetningene om å øke Norsk innenlands eksport med 50% innen 2030 kan nås. 

Raufoss industripark skal som eier av bygg og eiendom bidra til vekst og utvikling i takt med behovene hos våre leietakere, og ved å legge til rette for det industrielle fellesskapet skal vi forene fagmiljøer både innenfor og utenfor parken. Vårt bidrag er å sørge for rammebetingelser og en infrastruktur som gjør at et bærekraftig industrimiljø kan vokse videre også de neste hundre år.

Er dette noe for deg? Søk på stillingen her.

Raufoss Industripark er med i kampen om batterifabrikk
Joint Battery Initiative
Raufoss Industripark tilbyr lærlingplasser
Kompetanseutvikling for næringslivet
Rustet for fremtiden
Kongsberg Automotive
Benteler
Raufoss – «The Industrial Community»
Industribyen Raufoss
Raufoss 2040
Helsesmie AS
Katapulten
Isiflo
Selecta
OFII
Fagskolen
NCE Raufoss
Læringsfabrikken
Raufoss Industripark er videre med i kampen om batterifabrikk
Videre med i kampen
SINTEF Manufacturing
Delingskultur
Studieløp for industrien
Fremtidens Hasvalsætra i 3D
Krysser fingrene for Innlandet
Med kraft fra Rødfossen kommer et ansvar
Kontinuerlig utvikling
Jubileum Raufoss Industripark
Nordic Additive Manufacturing
Rehabilitering Bygg 1
Innovasjon på tvers
Industridagene
Næringsminister ønsker lagspill
Multisped i Europa
Kongsberg Automotive Couplings
46% produktivitetsvekst
Ny Rv 4
Kruttsterke damer
Wangen
CFO / forvaltningssjef
Utvikling av talentene
Katapultordningen
Raufoss Technology
Würth
Testsenter på Raufoss
Aluminium - fremtidens metall
Raufoss fotball og det industrielle fellesskapet
Veggmaleri
Kvinnene i industrien
Kreativitet og rekruttering i industrien
Utbygging av parken
Ny forvaltningssjef
Innovasjonsprosjekter
Rekruttering
Bærekraft innen kompositt
Industridagene Innlandet
Industrikonferansen
Makspris på strøm
KA om videre vekst
Grobi AS
Nordområdet
Toma Facility
Kvinnelig rekruttering
Design-manager i industrien
Miljøgrep med nytt bygg
Isiflo sørger for distribusjonen av rent drikkevann
Raufoss Industripark Vest
Solør Bioenergi
Billettbestilling Busstur
Mulighetenes rike!
Raufossrevyen
Innlandsporteføljen
Utvikling av nordområdet
En dobling på Raufoss innen 2030
Söderberg & Partners
Magne Sveen AS
Oyster Thermal
TESS
Vakta – hjertet av industriparken
Revolusjonerer markedet innen 3D-printing
Et nytt kapittel for industrieventyret
Yrkesfag-EM 
Et regnestykke som raskt vil gå i pluss
Industridagene 2023
Made in Norway
Velkommen til "Fabrikken"
Ny konsernleder KA
Løfter viktig tematikk: På tide med et Krafttak!
Når kraft blir en mangelvare, må man prioritere
Rapporten er levert – Nå starter arbeidet
Den som intet Vaager
Rv4 - Nasjonal beredskap må inn som argument
Oyster -Vi er godt i gang
- Mangfold er viktig
Vaager Vekst
Raufoss Technology - kvalitetspris
Skiftet navn til Raufoss Aluminium
Fra energiutfordringer til vindkraftløsninger?
Kort vei fra forskning til implementering
TAF-elever ønsker industriutfordringer
Kraftsamling for Gjøvikregionen
Ny fabrikk til 300 millioner
Hannover 2024
Moicon - Roser bedriftene i parken
Skummelt å kalle seg ekspert