| NO | EN
Publisert: 03.01.2022
Veien ut i Europa og tilgang på arbeidskraft – ny Rv 4

Fult utbygd Rv 4 sørover har i lang tid vært et prioritert ønske fra industrien og næringslivet i regionen. Årlig går 32.000 vogntog ut og inn av portene i industriparken på Raufoss, og eksportrettet vekst i industrien er en uttalt ambisjon for regjeringen, da må nødvendige grep tas på infrastruktur.    

I forbindelse med mulig etablering av batterifabrikk i Gjøvikregionen, ble det gjort en utredning som viser antall innbyggere som nås innen 30, 60 og 90 minutters reisetid med bil fra Raufoss Industripark, basert på dagen veinett og en eventuell framtidig utbygging av Rv4.  

Antall personer som nås innen henholdsvis 30, 60 og 90 minutters kjøring med helhetlig utbygd Rv 4

Næringslivet har passert 40 milliarder i omsetning, hvor 10 milliarder er eksportbasert. I regionen står industrien i en spesielt sterk posisjon, og sysselsetter nesten like mange utenfor industriparken som innenfor portene.

Raufoss Industripark er en av landets største, med mer enn 50 virksomheter og 2500 ansatte i bedrifter med stort vekstpotensial. Med en lang industrihistorie og et godt utviklet samarbeid med videregående skoler, høyere yrkesfaglig utdanning og universitet, som utdanner arbeidskraften som fremtidig industri er avhengig av, er forutsetningene gode for videre vekst.

Raufoss Industripark ønsker å bidra til at regjeringens mål om 50% vekst i innenlands eksport innen 2030 kan nås. Et snarlig vedtak om en helhetlig utbygging av Rv 4 er en svært viktig forutsetning for videre vekst. Dette vil være en god investering, som vil betale seg raskt i form av vekst innenfor etablert eksportrettet norsk industri, som er verdensledende på robotisert- og automatisert vareproduksjon.


Bildet viser hvilke områder som nås innen henholdsvis 30, 60 og 90 minutters kjøring med helhetlig utbygd Rv 4 
Raufoss Industripark er med i kampen om batterifabrikk
Joint Battery Initiative
Raufoss Industripark tilbyr lærlingplasser
Kompetanseutvikling for næringslivet
Rustet for fremtiden
Kongsberg Automotive
Benteler
Raufoss – «The Industrial Community»
Industribyen Raufoss
Raufoss 2040
Helsesmie AS
Katapulten
Isiflo
Selecta
OFII
Fagskolen
NCE Raufoss
Læringsfabrikken
Raufoss Industripark er videre med i kampen om batterifabrikk
Videre med i kampen
SINTEF Manufacturing
Delingskultur
Studieløp for industrien
Fremtidens Hasvalsætra i 3D
Krysser fingrene for Innlandet
Med kraft fra Rødfossen kommer et ansvar
Kontinuerlig utvikling
Jubileum Raufoss Industripark
Nordic Additive Manufacturing
Rehabilitering Bygg 1
Innovasjon på tvers
Industridagene
Næringsminister ønsker lagspill
Multisped i Europa
Kongsberg Automotive Couplings
46% produktivitetsvekst
Ny Rv 4
Kruttsterke damer
Wangen
CFO / forvaltningssjef
Utvikling av talentene
Katapultordningen
Raufoss Technology
Würth
Testsenter på Raufoss
Aluminium - fremtidens metall
Raufoss fotball og det industrielle fellesskapet
Veggmaleri
Kvinnene i industrien
Kreativitet og rekruttering i industrien
Utbygging av parken
Ny forvaltningssjef
Innovasjonsprosjekter
Rekruttering
Bærekraft innen kompositt
Industridagene Innlandet
Industrikonferansen
Makspris på strøm
KA om videre vekst
Grobi AS
Nordområdet
Toma Facility
Kvinnelig rekruttering
Design-manager i industrien