| NO | EN
Aktuelle saker Når kraft blir en mangelvare, må man prioritere
-Når kraft blir en mangelvare, må man prioritere formål hvor nytten er størst

Under Innlandets industrikonferanse ble det satt fokus på kraftutfordringene i Innlandet og landet for øvrig.

«På tide med et krafttak» var navnet på rekken med innlegg under konferansen. Kraftutfordringene Norge står ovenfor må tas på alvor og man har ingen tid å miste i arbeidet med å bedre kapasiteten om utviklingen i industrien skal kunne fortsette.


Øivind Hansebråten, administrerende direktør i Raufoss Industripark AS, er bekymret over mangelen på tilgjengelig kraft sett i lys av industriparkens utviklingsplaner.

-Når kraft blir en mangelvare, må man prioritere formål hvor nytten er størst. Videreforedling av råvarer og vareproduksjon gir stor nytte per kilowatt. Raufoss Industripark leverer 76 millioner kroner per gigawatt time (Gwh), sier Hansebråten.

Dette mener han må hensyntas når krafttilgang skal prioriteres.

-Mine forslag til kriterier for tildeling av kraft er nasjonal sikkerhet og beredskap, eksportinntekter, arbeidsplasser og bærekraft, sier Hansebråten.


Tiden er knapp

Nils Klippenberg, CEO i Siemens AS, ga publikum en gjennomgang av omstillingen Norge står ovenfor. Han har troen på at Norge kan jobbe frem kraftløsninger til å erstatte kraften fra fossilt forbruk.

-Jeg tror vi klarer å få det til, men ikke på den tiden vi har for å løse klimamålene samtidig, sier Klippenberg.

For tiden er knapp og behovet for fornybar kraft tiltar i årene som kommer for å imøtekomme klimamålene.

-Alt som kan elektrifiseres, bør elektrifiseres. Vi kan komme et stykke på vei gjennom utbygging av sol, vannkraft og landbasert vind, men den viktigste komponenten er havvind om vi skal lykkes med energiomstillingen, sier Klippenberg og legger til:

-Tid er den største trusselen, konsesjonstidene må mer enn halveres.


Utfordringer

Erlend Fitje, regional utredningsansvarlig Innlandet i Elvia, forklarte at de hele tiden leter etter mer kapasitet i nettet. De jobber med mellom 30 og 40 prosjekter som kan realiseres for å bedre kraftkapasiteten i Innlandet.

Utfordringene er per nå store for å få koblet ny produksjon til det eksisterende nettet, det samme gjelder for å få nytt forbruk ut av nettet.

-Vi må ta i bruk ny teknologi og jobbe sammen for å tyne nettet frem til nytt nettanlegg er på plass. Innlandet trenger mer nett, mer regulerbar produksjon, bedre koordinering og gode prosesser, også trenger vi klare prioriteringer, sier Fitje.


 

Løsningen
Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet, presenterte deres bidrag til å løse kraftutfordringen.

-Vi er klare til å presentere kraftløftet. En operativ plan for hvordan vi skal lykkes med å lage mer fornybar kraft, mer nett og lykkes med energiomstilling, sier Kristiansen. 

Kraftløftet presenteres i Bygning 5 i Raufoss Industripark 3. november.

 

 

Tor Giæver, administrerende direktør i Hapro Electronics, presenterte hvordan de systematisk har jobbet for å imøtekomme kraftutfordringene gjennom å redusere eget behov og forbruk.

-Vi bruker ingen fjernvarme lenger da vi utnytter overskuddsvarme fra produksjon i kombinasjon med varme fra borehull. Vi har konvertert fem produksjonshaller fra elektrisk oppvarming til vannbåren varme fra varmepumper, sier Giæver og fortsetter:

-Vi henter «gratis» kjøling til produksjon og komfort fra borehull. Vi har skiftet alle sirkulasjonspumper og behovsstyrer disse.

Dette har resultert i at Hapro Electronics har kunnet øke sin produksjon med 40 prosent uten at de bruker mer energi enn tidligere.

Denne typen omstilling er nødvendig for å imøtekomme kraftutfordringene som landet og industrien står ovenfor.

Raufoss Industripark er med i kampen om batterifabrikk
Joint Battery Initiative
Raufoss Industripark tilbyr lærlingplasser
Kompetanseutvikling for næringslivet
Rustet for fremtiden
Kongsberg Automotive
Benteler
Raufoss – «The Industrial Community»
Industribyen Raufoss
Raufoss 2040
Helsesmie AS
Katapulten
Isiflo
Selecta
OFII
Fagskolen
NCE Raufoss
Læringsfabrikken
Raufoss Industripark er videre med i kampen om batterifabrikk
Videre med i kampen
SINTEF Manufacturing
Delingskultur
Studieløp for industrien
Fremtidens Hasvalsætra i 3D
Krysser fingrene for Innlandet
Med kraft fra Rødfossen kommer et ansvar
Kontinuerlig utvikling
Jubileum Raufoss Industripark
Nordic Additive Manufacturing
Rehabilitering Bygg 1
Innovasjon på tvers
Industridagene
Næringsminister ønsker lagspill
Multisped i Europa
Kongsberg Automotive Couplings
46% produktivitetsvekst
Ny Rv 4
Kruttsterke damer
Wangen
CFO / forvaltningssjef
Utvikling av talentene
Katapultordningen
Raufoss Technology
Würth
Testsenter på Raufoss
Aluminium - fremtidens metall
Raufoss fotball og det industrielle fellesskapet
Veggmaleri
Kvinnene i industrien
Kreativitet og rekruttering i industrien
Utbygging av parken
Ny forvaltningssjef
Innovasjonsprosjekter
Rekruttering
Bærekraft innen kompositt
Industridagene Innlandet
Industrikonferansen
Makspris på strøm
KA om videre vekst
Grobi AS
Nordområdet
Toma Facility
Kvinnelig rekruttering
Design-manager i industrien
Miljøgrep med nytt bygg
Isiflo sørger for distribusjonen av rent drikkevann
Raufoss Industripark Vest
Solør Bioenergi
Billettbestilling Busstur
Mulighetenes rike!
Raufossrevyen
Innlandsporteføljen
Utvikling av nordområdet
En dobling på Raufoss innen 2030
Söderberg & Partners
Magne Sveen AS
Oyster Thermal
TESS
Vakta – hjertet av industriparken
Revolusjonerer markedet innen 3D-printing
Et nytt kapittel for industrieventyret
Yrkesfag-EM 
Et regnestykke som raskt vil gå i pluss
Industridagene 2023
Made in Norway
Velkommen til "Fabrikken"
Ny konsernleder KA
Løfter viktig tematikk: På tide med et Krafttak!
Når kraft blir en mangelvare, må man prioritere
Rapporten er levert – Nå starter arbeidet
Den som intet Vaager
Rv4 - Nasjonal beredskap må inn som argument
Oyster -Vi er godt i gang
- Mangfold er viktig
Vaager Vekst
Raufoss Technology - kvalitetspris
Skiftet navn til Raufoss Aluminium
Fra energiutfordringer til vindkraftløsninger?
Kort vei fra forskning til implementering
TAF-elever ønsker industriutfordringer
Kraftsamling for Gjøvikregionen
Ny fabrikk til 300 millioner
Hannover 2024
Moicon - Roser bedriftene i parken
Skummelt å kalle seg ekspert
«Bærekraftig planet»
Tools - totalleverandør i vekst
Nye eiere i Hexagon Ragasco
Storfornøyde leietakere i Fabrikken
Raufoss Technology feirer 20 år med CAG Holding
Sommerfest og prøveshow i bakgården