| NO | EN
Aktuelle saker Raufoss 2040
Raufoss 2040

Raufoss Industripark er en internasjonal aktør med stor eksportrettet virksomhet. 50 bedrifter og 2 500 ansatte har sitt daglige virke i en industripark i kontinuerlig utvikling.

Siden 2018 har Raufoss Industripark vært delaktig i styringsgruppa for prosjektet Raufoss 2040. «Rammebetingelser er viktig for at våre leietagere og deres ansatte skal lykkes, derfor er det et prioritert engasjement fra Industriparken sin side at vi er med og påvirker samfunnsutviklingen der vi kan», sier adm. dir. Øivind Hansebråten.

 

 

 

Både industriparken og Raufoss er i utvikling, og inngår i samarbeidet om Mjøsbyen hvor hovedmålet er å utvikle en konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer. Areal- og transportstrategien for Raufoss følger opp med et mål om å skape en attraktiv by, der det er godt å bo, leve og drive næring.

 

Areal- og transportstrategien er utviklet i samarbeid mellom kommune, fylkeskommune, Statens vegvesen, lokalt næringsliv og BaneNor. «Med 32 000 vogntog inn og ut av parken årlig, og hvor veien ut i Europa er den viktigste handelsruta, kreves det tett oppfølging, og påvirkning, for å sørge for at industriens interesser ivaretas», avslutter Hansebråten.

 

Raufoss Industripark er med i kampen om batterifabrikk
Joint Battery Initiative
Raufoss Industripark tilbyr lærlingplasser
Kompetanseutvikling for næringslivet
Rustet for fremtiden
Kongsberg Automotive
Benteler
Raufoss – «The Industrial Community»
Industribyen Raufoss
Raufoss 2040
Helsesmie AS
Katapulten
Isiflo
Selecta
OFII
Fagskolen
NCE Raufoss
Læringsfabrikken
Raufoss Industripark er videre med i kampen om batterifabrikk
Videre med i kampen
SINTEF Manufacturing
Delingskultur
Studieløp for industrien
Fremtidens Hasvalsætra i 3D
Krysser fingrene for Innlandet
Med kraft fra Rødfossen kommer et ansvar
Kontinuerlig utvikling
Jubileum Raufoss Industripark
Nordic Additive Manufacturing
Rehabilitering Bygg 1
Innovasjon på tvers
Industridagene
Næringsminister ønsker lagspill
Multisped i Europa
Kongsberg Automotive Couplings
46% produktivitetsvekst
Ny Rv 4
Kruttsterke damer
Wangen
CFO / forvaltningssjef
Utvikling av talentene
Katapultordningen
Raufoss Technology
Würth
Testsenter på Raufoss
Aluminium - fremtidens metall
Raufoss fotball og det industrielle fellesskapet
Veggmaleri
Kvinnene i industrien
Kreativitet og rekruttering i industrien
Utbygging av parken
Ny forvaltningssjef
Innovasjonsprosjekter
Rekruttering
Bærekraft innen kompositt
Industridagene Innlandet
Industrikonferansen
Makspris på strøm
KA om videre vekst
Grobi AS
Nordområdet
Toma Facility
Kvinnelig rekruttering
Design-manager i industrien
Miljøgrep med nytt bygg
Isiflo sørger for distribusjonen av rent drikkevann
Raufoss Industripark Vest
Solør Bioenergi
Mulighetenes rike!