NO | EN
Raufoss 2040

Raufoss Industripark er en internasjonal aktør med stor eksportrettet virksomhet. 50 bedrifter og 2 500 ansatte har sitt daglige virke i en industripark i kontinuerlig utvikling.

Siden 2018 har Raufoss Industripark vært delaktig i styringsgruppa for prosjektet Raufoss 2040. «Rammebetingelser er viktig for at våre leietagere og deres ansatte skal lykkes, derfor er det et prioritert engasjement fra Industriparken sin side at vi er med og påvirker samfunnsutviklingen der vi kan», sier adm. dir. Øivind Hansebråten.

 

 

 

Både industriparken og Raufoss er i utvikling, og inngår i samarbeidet om Mjøsbyen hvor hovedmålet er å utvikle en konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer. Areal- og transportstrategien for Raufoss følger opp med et mål om å skape en attraktiv by, der det er godt å bo, leve og drive næring.

 

Areal- og transportstrategien er utviklet i samarbeid mellom kommune, fylkeskommune, Statens vegvesen, lokalt næringsliv og BaneNor. «Med 32 000 vogntog inn og ut av parken årlig, og hvor veien ut i Europa er den viktigste handelsruta, kreves det tett oppfølging, og påvirkning, for å sørge for at industriens interesser ivaretas», avslutter Hansebråten.