| NO | EN
Aktuelle saker Magne Sveen AS
Utbygging med lokale muskler

Med lokale krefter bygges det nye nordområdet i Raufoss Industripark. Entreprenør Magne Sveen AS står for ferdiggjøring av byggeklare tomter. I prosessen har man sprengt ut 450.000 kubikk med fjell, knust 190.000 tonn og flyttet på 750.000 kubikk med masse – noe som tilsvarer hele 75.000 lastebillass.


Hele 750.000 lastebillass med masse må flyttes på for å gjøre plass til det nye nordområdet i Raufoss Industripark 

Ny områdereguleringsplan for Raufoss Industripark har trådt i kraft og utbyggingen er i full gang.

Planen gir rom for en dobling av bygningsarealet fra dagens 270 000 kvadratmeter, åpner opp nye tomteområder på 200 dekar og nær 100 000 kvadratmeter med nybygg. Dette gir store muligheter for fremtidig ekspansjon. 

- Styret har gitt sin tilslutning og vi arbeider nå etter en fremdriftsplan som tilsier en ferdigstillelse av nordområdet sommeren 2024. Kostnadene ligger på rundt 150 millioner kroner, hvorav lokale underleverandører som Magne Sveen AS vil gjøre det meste av jobben, forteller Adm. Dir. Øivind Hansebråten.
 
Lokale krefter
Magne Sveen AS er en familiebedrift lokalisert på Raufoss. Med rundt 40 ansatte og snart 70 år i anleggsbransjen, har man opparbeidet seg en betydelig posisjon i Innlandet gjennom små prosjekt for private næringsdrivende, til større VA-prosjekter for offentlig sektor. Selskapet er spesialister på grunnarbeid, masseuttak, sprenging og boring, og har gitt seg i kast med utviklingen av nordområdet i Raufoss Industripark.


Den første traktoren med skuff ble kjøpt inn i 1955 til 14.000 kroner. En betydelig investering på den tiden. 


Selskapet startet i 1955 med en enkel traktorgraver og det var primært oppdrag innen grøft- og tomtegraving, før det første større prosjektet kom med vanntilførsel til innbyggerne på Toten. Gjennom årenes løp har man gjort flere større prosjekt i Raufoss, og Industriparken har alltid vært en viktig kunde. Allerede i 1965 gjorde man sitt første prosjekt for det som da var Stålverket. 
 
- Med fokus på kompetanse, kvalitet og sikkerhet, utviklet selskapet seg til å bli en viktig aktør og anleggsentreprenør på Toten, sier Morten Sveen som leder selskapet i dag etter at han og søsteren Anne Torill tok over selskapet tidlig på 90-tallet.


Magne Sveen AS har jobbet ved Raufoss ammunisjonsfabrikker med jevne mellomrom gjennom mer enn 50 år. Her tyspisk forskalingsarbeid ved Stålverket i 1965.


En dobling 
Planen omfatter i alt 3.550 dekar, hvorav nærmere 2.200 dekar er avsatt til industriformål. Reguleringsplanen gir mulighet for fortetting i eksisterende del, samt utbygging i nye områder.  
Dette betyr en utvidelse av Raufoss Industripark på hele 40% i bygningsmasse gjennom en mer arealeffektiv utnyttelse av området.
 
Magne Sveen i dag
Lokale prosjekt har det vært mange av opp gjennom årene, men utsprengingen av Gjøvik Olympiske fjellhall og utbygging av Rena leir skiller seg ut. I nyere tid har man blant annet vært involvert i arbeidet med ny Rv 4 over Hadeland.
 
- Det nye nordområdet er et av de største enkeltprosjektet vi har tatt med egne folk og utstyr. Til daglig er 12 mann i sving i tillegg til ulike spesialmaskiner, blant annet en 80-tonns maskin hvor skuffa tar hele 5 kubikk med masse, sier Sveen.
 

- For industriparken er det, så langt det lar seg gjøre, særdeles hyggelig å kunne handle lokalt. Utbyggingen av nordområdet er et stort prosjekt og en stor investering, Magne Sveen AS har vært en solid samarbeidspartner i prosjektet, avslutter Hansebråtene.

Raufoss Industripark er med i kampen om batterifabrikk
Joint Battery Initiative
Raufoss Industripark tilbyr lærlingplasser
Kompetanseutvikling for næringslivet
Rustet for fremtiden
Kongsberg Automotive
Benteler
Raufoss – «The Industrial Community»
Industribyen Raufoss
Raufoss 2040
Helsesmie AS
Katapulten
Isiflo
Selecta
OFII
Fagskolen
NCE Raufoss
Læringsfabrikken
Raufoss Industripark er videre med i kampen om batterifabrikk
Videre med i kampen
SINTEF Manufacturing
Delingskultur
Studieløp for industrien
Fremtidens Hasvalsætra i 3D
Krysser fingrene for Innlandet
Med kraft fra Rødfossen kommer et ansvar
Kontinuerlig utvikling
Jubileum Raufoss Industripark
Nordic Additive Manufacturing
Rehabilitering Bygg 1
Innovasjon på tvers
Industridagene
Næringsminister ønsker lagspill
Multisped i Europa
Kongsberg Automotive Couplings
46% produktivitetsvekst
Ny Rv 4
Kruttsterke damer
Wangen
CFO / forvaltningssjef
Utvikling av talentene
Katapultordningen
Raufoss Technology
Würth
Testsenter på Raufoss
Aluminium - fremtidens metall
Raufoss fotball og det industrielle fellesskapet
Veggmaleri
Kvinnene i industrien
Kreativitet og rekruttering i industrien
Utbygging av parken
Ny forvaltningssjef
Innovasjonsprosjekter
Rekruttering
Bærekraft innen kompositt
Industridagene Innlandet
Industrikonferansen
Makspris på strøm
KA om videre vekst
Grobi AS
Nordområdet
Toma Facility
Kvinnelig rekruttering
Design-manager i industrien
Miljøgrep med nytt bygg
Isiflo sørger for distribusjonen av rent drikkevann
Raufoss Industripark Vest
Solør Bioenergi
Billettbestilling Busstur
Mulighetenes rike!
Raufossrevyen
Innlandsporteføljen
Utvikling av nordområdet
En dobling på Raufoss innen 2030
Söderberg & Partners
Magne Sveen AS
Oyster Thermal
TESS
Vakta – hjertet av industriparken
Revolusjonerer markedet innen 3D-printing
Et nytt kapittel for industrieventyret
Yrkesfag-EM 
Et regnestykke som raskt vil gå i pluss
Industridagene 2023
Made in Norway
Velkommen til "Fabrikken"
Ny konsernleder KA
Løfter viktig tematikk: På tide med et Krafttak!
Når kraft blir en mangelvare, må man prioritere
Rapporten er levert – Nå starter arbeidet
Den som intet Vaager
Rv4 - Nasjonal beredskap må inn som argument
Oyster -Vi er godt i gang
- Mangfold er viktig
Vaager Vekst
Raufoss Technology - kvalitetspris
Skiftet navn til Raufoss Aluminium
Fra energiutfordringer til vindkraftløsninger?
Kort vei fra forskning til implementering
TAF-elever ønsker industriutfordringer
Kraftsamling for Gjøvikregionen
Ny fabrikk til 300 millioner
Hannover 2024
Moicon - Roser bedriftene i parken
Skummelt å kalle seg ekspert
«Bærekraftig planet»
Tools - totalleverandør i vekst
Nye eiere i Hexagon Ragasco
Storfornøyde leietakere i Fabrikken