| NO | EN
Publisert: 04.11.2023
Aktuelle saker Rapporten er levert – Nå starter arbeidet
Rapporten er levert – Nå starter arbeidet

Fredag ble Kraftløftet presenter i Bygning 5 i Raufoss Industripark.  

Hvis Innlandet skal holde tritt med etterspørselen fra bedrifter om økt forbruk og kraftprodusenter om å levere ny kraftproduksjon inn på nettet, må kapasiteten på strømnettet firedobles. Elvia har omkring 100 saker der ulike aktører ønsker å koble seg på kraftnettet. Knapt noe av den forespurte kapasiteten har fått plass i eksisterende eller planlagt nett. Hvis alle forespørsler om tilkobling skulle godkjennes, ville det krevd en økning i kapasiteten på hele 433 prosent, en firedobling.  

Disse tallene kommer tydelig frem i rapporten «Kraftløftet Innlandet» som ble lansert av LO, NHO og Innlandet fylkeskommune fredag 3. november i Bygning 5 i Raufoss Industripark. 

I tillegg til manglende kapasitet i nettet er det også utfordringer med for lav kraftproduksjon.  


Del av løsningen 

Derfor kommer nå Kraftløftet. Det er et samarbeid mellom LO, NHO og regjeringen for å sikre økt krafttilgang raskere. Gjennom trepartssamarbeidet skal de bidra til tiltak, mobilisering og grep som sikrer tilstrekkelig tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser for næringsliv og forbrukere i Norge mot 2030. 


For slik status er nå går Innlandet glipp av viktige industrietableringer og dermed arbeidsplasser på grunn av manglende tilgang på kraft.  


Disse utfordringene skaper hodebry for Raufoss Industripark og utbyggingen av nordområdet, samtidig som situasjonen over hele landet er presset.  


Tallenes tale 
Gorm Lund, daglig leder og partner i Thema Consulting, de har hatt en rolle som sekretariat, og har stått for innhenting og bearbeiding av faktagrunnlaget i rapporten som ble presentert.  

Fra scenen under presentasjonen viste Lund frem deler av funnene.  


Han viste frem at Norge har et kraftoverskudd i dag. I et normalår produserer vi 157 TWh, mot et forbruk omkring 133 TWh. Med dagens utvikling vil dette overskuddet være borte, og det blir underskudd av kraft innen 2028 i Norge.   Problemer 

Nettet har en makslast på 25 GWh per i dag, det er tallet for samtidig bruk av energi på dagens nett. Om man sa ja til alle forespørslene om tilgang landet over nå, vil man måtte doble dette. Noe som igjen vil bety en dobling av forbruket.  

Av de 25 GWh som er etterspurt har bare 7GWh blitt innvilget nå eller med lovnad om tilkobling frem i tid. Det betyr at 18GWh ikke har fått plass.  
 
I Innlandet ble det i 2022 produsert 11TWh med kraft i Innlandet. Det ble forbrukt 6 av de og med det et overskudd på 5TWh.   

Tross dette overskuddet er det store variasjoner gjennom året i Innlandet. Utfordringene er store fordi produksjonen er stor i perioder hvor forbruket er lavt og fylket er derfor allerede avhengig av naboregionene for å ha nok kraft i kalde perioder. 

-På alvor 
LO-leder, Peggy Hessen Følsvik, var tilstede på Raufoss under presentasjonen av rapporten. Hun var klar på at Kraftløftet haster.  
-Skal industrien vår være konkurransedyktig, er dette en omstilling vi må ta på alvor. Det grønne skiftet kommer med et paradoks, skal vi få til ny kraftproduksjon – krever det naturinngrep. Det gjør dette arbeidet og denne diskusjonen vanskelig,
sier Følsvik og fortsetter: -Skal vi sikre eksisterende industri og ny industri, må vi sikre nok kraft til konkurransedyktig pris.  

I Kraftløftet har LO, NHO og Innlandet Fylkeskommune listet opp følgende tiltak som må gjennomføres: 

1.  Prioritere forbruksområder i Innlandet  
2.  Jobbe for at Innlandet blir prioritert i nettutbyggingen  
3.  Pådrivere for raskere saksbehandlingstid og parallelle prosesser hos nettselskapene  
4.  Skape forståelse for behovet for kraftutbygging  
5.  Legge til rette for økt bruk av fjernvarme  
6.  Styrke kompetansen hos søkere og kommunene  
7.  Ambisiøst arbeid med energieffektivisering av egen bygningsmasse 
8.  Stille krav om lavt energibruk  
9.  Sikre at kommunale planverk legger til rette for utbygging av fornybar energi  
10.  Jobbe for raskere saksbehandlingstid hos konsesjonsmyndighetene 

 


Realiteter 
For hva skjer om man ikke får til dette? Realiteten da er tap av arbeidsplasser, tap av eksisterende industri og nyetableringer, man vil ikke nå regjeringens mål om økt eksport, ikke nå klimamålene, miste konkurransekraft og i tillegg få høyere strømpriser til både bedrifter og husholdninger.  


For Raufoss Industripark er det viktig å få tilgang for å få utnyttet potensialet i det nye nordområdet.  

Øyvind Nilsen fra selskapet Digloo snakket om kraftutfordringen for dem fra scenen. De har en plan om å bygge tre fabrikker; en i Asia, en i Nord-Amerika og en i Europa.  

-Vi er opptatt av å gjøre ting fort, det å ha fremdrift er avgjørende for oss, sier Nilsen.  

Fabrikken i Europa kunne de tenke seg å legge til Raufoss.  

-Vi hadde lyst til å lage en her på Raufoss. Raufoss Industripark ved Øivind Hansebråten er en av to som har tilbudt oss den beste løsningen og gitt oss best service når vi har leita etter lokasjon, sier Nilsen og fortsetter: 

-Raufoss Industripark er en høyteknologisk park, et veldig bra kompetansemiljø, god infrastruktur og et solid nettverk. I tillegg ligger det nært en stor flyplass, nært Oslo og nært en by som Gjøvik. Alt dette er viktig momenter for oss for å lykkes med vår etablering.  

 


Kraftmangel 

Men det ble ingen avtale på Raufoss i denne omgang på grunn av usikkerheten knyttet til krafttilgang.  

-Vi har endret planer og bygger den første fabrikken i Vietnam. Byggingen er i gang og vi vil ha full produksjon derfra om ett år, sier Nilsen.  

Den neste fabrikken planlegger de å bygge i USA, før fokus igjen vendes mot Europa og potensielt Raufoss.  

-Fabrikken i Europa er tenkt bygget i 27/28, da kan Raufoss vurderes igjen, om det er strøm her da, sier Nilsen.  


-Hyggelig 
Administrerende direktør i Raufoss Indsutripark, Øivind Hansebråten, satte pris på de fine ordene fra Nilsen i Digloo.  

-Det var flott å høre en av bedriftene som ønsker å etablere seg gå på scenen å si så mye fint om industriparken, sier Hansebråten.  

Han var også positiv til arrangementet som helhet.  

-Det er fantastisk hyggelig å se at oppmerksomheten rundt en av våre største utfordringer er så stor.  
Skal vi nå målene våre, trenger vi ny kraft, sier Hansebråten.  

Han synes det er lovende at sterke krefter ønsker å dra i lag for å ta tak i en situasjon som er akutt og må jobbes med nå.  -Det gjør meg optimistisk. Nå løfter vi blikket, bretter opp ermene og jobber videre, sier Hansebråten.  

 

Raufoss Industripark er med i kampen om batterifabrikk
Joint Battery Initiative
Raufoss Industripark tilbyr lærlingplasser
Kompetanseutvikling for næringslivet
Rustet for fremtiden
Kongsberg Automotive
Benteler
Raufoss – «The Industrial Community»
Industribyen Raufoss
Raufoss 2040
Helsesmie AS
Katapulten
Isiflo
Selecta
OFII
Fagskolen
NCE Raufoss
Læringsfabrikken
Raufoss Industripark er videre med i kampen om batterifabrikk
Videre med i kampen
SINTEF Manufacturing
Delingskultur
Studieløp for industrien
Fremtidens Hasvalsætra i 3D
Krysser fingrene for Innlandet
Med kraft fra Rødfossen kommer et ansvar
Kontinuerlig utvikling
Jubileum Raufoss Industripark
Nordic Additive Manufacturing
Rehabilitering Bygg 1
Innovasjon på tvers
Industridagene
Næringsminister ønsker lagspill
Multisped i Europa
Kongsberg Automotive Couplings
46% produktivitetsvekst
Ny Rv 4
Kruttsterke damer
Wangen
CFO / forvaltningssjef
Utvikling av talentene
Katapultordningen
Raufoss Technology
Würth
Testsenter på Raufoss
Aluminium - fremtidens metall
Raufoss fotball og det industrielle fellesskapet
Veggmaleri
Kvinnene i industrien
Kreativitet og rekruttering i industrien
Utbygging av parken
Ny forvaltningssjef
Innovasjonsprosjekter
Rekruttering
Bærekraft innen kompositt
Industridagene Innlandet
Industrikonferansen
Makspris på strøm
KA om videre vekst
Grobi AS
Nordområdet
Toma Facility
Kvinnelig rekruttering
Design-manager i industrien
Miljøgrep med nytt bygg
Isiflo sørger for distribusjonen av rent drikkevann
Raufoss Industripark Vest
Solør Bioenergi
Billettbestilling Busstur
Mulighetenes rike!
Raufossrevyen
Innlandsporteføljen
Utvikling av nordområdet
En dobling på Raufoss innen 2030
Söderberg & Partners
Magne Sveen AS
Oyster Thermal
TESS
Vakta – hjertet av industriparken
Revolusjonerer markedet innen 3D-printing
Et nytt kapittel for industrieventyret
Yrkesfag-EM 
Et regnestykke som raskt vil gå i pluss
Industridagene 2023
Made in Norway
Velkommen til "Fabrikken"
Ny konsernleder KA
Løfter viktig tematikk: På tide med et Krafttak!
Når kraft blir en mangelvare, må man prioritere
Rapporten er levert – Nå starter arbeidet
Den som intet Vaager
Rv4 - Nasjonal beredskap må inn som argument
Oyster -Vi er godt i gang
- Mangfold er viktig
Vaager Vekst
Raufoss Technology - kvalitetspris
Skiftet navn til Raufoss Aluminium
Fra energiutfordringer til vindkraftløsninger?
Kort vei fra forskning til implementering
TAF-elever ønsker industriutfordringer
Kraftsamling for Gjøvikregionen
Ny fabrikk til 300 millioner
Hannover 2024
Moicon - Roser bedriftene i parken
Skummelt å kalle seg ekspert
«Bærekraftig planet»
Tools - totalleverandør i vekst
Nye eiere i Hexagon Ragasco
Storfornøyde leietakere i Fabrikken
Raufoss Technology feirer 20 år med CAG Holding
Sommerfest og prøveshow i bakgården