| NO | EN
Aktuelle saker Design-manager i industrien
Design-manager og historiebærer

Hovedoppgaven er nye og framtidsretta produkter, men som design-manager er ivaretakelsen av historien vel så viktig som den kreative prosessen. - Nye ideer må sikres i prosedyrene, så slik sett er jeg like mye en historieformidler. 

Geir Kristoffersen - design manager Kongsberg Automotive

Geir Kristoffersen er design-manager ved Kongsberg Automotive på Raufoss. Som leder av designavdelingen er en av oppgavene å ivareta «Raufoss ABC», et koblingssystem designet for bremsesystemet i nyttekjøretøy. Systemet har vært i produksjon siden 2008 med kontinuerlige forbedringer, og hvor design- og utviklingsavdelingen stadig jobber med materialegenskaper, tilpasning og bærekraftige løsninger, samt skreddersydde løsninger for større kunder.
 
Utradisjonell bakgrunn
Kristoffersen valgte å konstruere sin egen «TAF-linje» – 20 år før tilbudet ble etablert. Den noe utradisjonelle veien med realfag de tre første årene på videregående, før han tok ett år på gamle «maskin og mekk». Etter året i forsvaret ble det maskiningeniørutdannelse ved høyskolen på Gjøvik.

 
- Året på «mekken» var det som faktisk ga meg aller mest.

 
Konkurranseutsatt marked
Kongsberg Automotive sitt hovedprodukt er bremserørskoblinger innen tungtransport. Her leverer man over hele verden med en markedsandel på 19%.  
 
- Kappløpet i bilindustrien er intens. For å være konkurransedyktig må vi være hakket foran konkurrentene, og kunne tilby noe som er bedre enn det andre i markedet. Og det må vi få til med norsk kostnadsnivå.
 
For å lykkes med masseproduksjon, er en av nøklene til suksess designet. Produktene må utvikles for høytaktproduksjon! Det hjelper ikke med verdens beste produkt om det ikke effektivt lar seg masseprodusere. Produktet må være robust, i få deler, håndterlig for gripere på robotene og enkelt å montere. Alt dette må hensyntas i design-prosessen.
 
- Hvis roboten mister delene går det utover effektiviteten, hele linja må vente mens roboten gjør jobben en gang til.

Bremserørskoblinger innen tungtransport er hovedproduktet på Raufoss. 

Ambisjoner om vekst
Selskapet har ambisjon om vekst i årene som kommer og her vil design-avdelingen spille en viktig rolle. I løpet av de to siste årene har den vokst fra 6 til 16 ansatte, og målet er å utvikle nye produkter i markedet. Innenfor elektrifisering oppstår nye muligheter, det samme ved å anvende eksisterende kompetanse, produkter og teknologi innenfor andre produktområder med potensiale for stort volum.
 
- Historisk har vi jobbet innenfor nyttekjøretøy. En bransje noe mindre konjunkturutsatt enn feks. privatbil. Uavhengig av hvordan vi vil forflytte oss i fremtiden, vil transport være et behov. Om det så både er elektrisk og selvkjørende, må det fortsatt ha bremser.
 
- Under finanskrisa lekte vi oss med nye produkter. Vi ser at det er potensiale på flere områder, men det må være et marked som er villig til å betale kostanden for kvalitetsprodukter. Da må det være mer enn koblinger til hageslangen eller vannbåren varme, hvor det allerede finnes tilfredsstillende produkter. Systemer for luftfjøring på biler kan være eksempel på et spennende mulighetsområde.
 
- Per i dag er neste generasjons bremsesystemer en prioritet. Vi har jobbet med koblinger siden 70-tallet og skal nå gjennom et generasjonsskifte hvor pionerene går over i pensjonistenes rekker. Den kompetansen skal sikres og bevares.

Kongsberg Automotive er en arbeidsplass med store utviklingsmuligheter internt i bedriften

Rekruttering
Industrien kan tilby spennende jobber i et internasjonalt arbeidsmarked. Her kan man være med på en omstilling, og det å skape produkter for fremtida sammen med et team som våger å utfordre.
 
- Senioringeniørene er rett og slett ikke ledige i markedet. Vi må starte med de nyutdannede, noe som også har sine fordeler da de ser på alt med nye øyne! Vi har funnet interne ressurser som ønsker å ta steget videre eller forflytte seg inernt i KA-systemet. De har en stor forståelse for hva dette går ut på.
 
Transportsektoren står overfor en stor omstilling både i form av teknologi, men også måten vi forflytter gods og personer på.

 
- Jeg mener det er lysende framtid for industrien i Norge, og her hos oss. For noen som er interessert i teknologi så tenker jeg at det ikke kan bli stort mer spennende enn dette. Vi produserer små deler, men i det store bildet er de svært viktige.

 


Kultur
I Raufoss-kulturen er det en tradisjon for å kaste seg ut i det og prøve nye ting. Det er en flat struktur i de fleste organisasjoner, og hvor alle snakker med alle og har felles mål
 
- Vi tør kanskje å ta noen flere sjanser. Fokuset vårt er å utvikle produkter som fungerer og er gode nok, og så er vi effektive på nødvendig dokumentasjon.


Er du litt «Petter-Smart» er Raufoss stedet for deg, her tester vi ut og bare kjører på!

Raufoss Industripark er med i kampen om batterifabrikk
Joint Battery Initiative
Raufoss Industripark tilbyr lærlingplasser
Kompetanseutvikling for næringslivet
Rustet for fremtiden
Kongsberg Automotive
Benteler
Raufoss – «The Industrial Community»
Industribyen Raufoss
Raufoss 2040
Helsesmie AS
Katapulten
Isiflo
Selecta
OFII
Fagskolen
NCE Raufoss
Læringsfabrikken
Raufoss Industripark er videre med i kampen om batterifabrikk
Videre med i kampen
SINTEF Manufacturing
Delingskultur
Studieløp for industrien
Fremtidens Hasvalsætra i 3D
Krysser fingrene for Innlandet
Med kraft fra Rødfossen kommer et ansvar
Kontinuerlig utvikling
Jubileum Raufoss Industripark
Nordic Additive Manufacturing
Rehabilitering Bygg 1
Innovasjon på tvers
Industridagene
Næringsminister ønsker lagspill
Multisped i Europa
Kongsberg Automotive Couplings
46% produktivitetsvekst
Ny Rv 4
Kruttsterke damer
Wangen
CFO / forvaltningssjef
Utvikling av talentene
Katapultordningen
Raufoss Technology
Würth
Testsenter på Raufoss
Aluminium - fremtidens metall
Raufoss fotball og det industrielle fellesskapet
Veggmaleri
Kvinnene i industrien
Kreativitet og rekruttering i industrien
Utbygging av parken
Ny forvaltningssjef
Innovasjonsprosjekter
Rekruttering
Bærekraft innen kompositt
Industridagene Innlandet
Industrikonferansen
Makspris på strøm
KA om videre vekst
Grobi AS
Nordområdet
Toma Facility
Kvinnelig rekruttering
Design-manager i industrien
Miljøgrep med nytt bygg
Isiflo sørger for distribusjonen av rent drikkevann
Raufoss Industripark Vest
Solør Bioenergi
Billettbestilling Busstur
Mulighetenes rike!
Raufossrevyen
Innlandsporteføljen
Utvikling av nordområdet
En dobling på Raufoss innen 2030
Söderberg & Partners
Magne Sveen AS
Oyster Thermal
TESS
Vakta – hjertet av industriparken
Revolusjonerer markedet innen 3D-printing
Et nytt kapittel for industrieventyret
Yrkesfag-EM 
Et regnestykke som raskt vil gå i pluss
Industridagene 2023
Made in Norway
Velkommen til "Fabrikken"
Ny konsernleder KA
Løfter viktig tematikk: På tide med et Krafttak!
Når kraft blir en mangelvare, må man prioritere
Rapporten er levert – Nå starter arbeidet
Den som intet Vaager
Rv4 - Nasjonal beredskap må inn som argument
Oyster -Vi er godt i gang
- Mangfold er viktig
Vaager Vekst
Raufoss Technology - kvalitetspris
Skiftet navn til Raufoss Aluminium
Fra energiutfordringer til vindkraftløsninger?
Kort vei fra forskning til implementering
TAF-elever ønsker industriutfordringer
Kraftsamling for Gjøvikregionen
Ny fabrikk til 300 millioner
Hannover 2024
Moicon - Roser bedriftene i parken
Skummelt å kalle seg ekspert