| NO | EN
Publisert: 09.06.2023
Aktuelle saker Innlandsporteføljen
Innlandsporteføljen

Hvordan skal Innlandet som Norges grønne motor realisere sitt store potensial for å øke bærekraftig verdiskaping og grønne arbeidsplasser? «Look to Raufoss»!


Adm. Dir. Raufoss Industripark ved Øivind Hansebråten,  er en av de fire prioriterte satsningsområdene

Gjennom Innlandsporteføljen var målet å kartlegge Innlandets viktigste grønne innovasjonsprosjekter, hvilke som skal prioriteres, samt avdekke muligheter og barrierer for grønn utvikling. Resultatet er en portefølje som viser de mest verdiskapende, innovative og sirkulære innovasjonsprosjektene i Innlandet, og hva som skal til for å realisere dem. Raufoss Industripark er ett av disse satsningsområdene.


Omfattende arbeid
Prosjektet er et stort satsingsprosjekt som Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Innovasjon Norge står bak, i samarbeid med EY. Målet er aå mobilisere næringsliv og utviklingsaktører for å løfte fram potensielle satsinger i samarbeid med kompetansemiljø, virkemiddelapparatet, privat næringsliv og offentlige aktører.


I hvilke nye voksende industrier har Innlandet et konkurransefortrinn, hvordan skal vi spille og hvordan skal vi vinne?

 

Fire verdiforslag
Basert på resultatet av undersøkelsene er det utarbeidet fire unike verdiforslag for Innlandet. Nasjonal Hub for landbruksteknologi, ledende sirkulære biohuber, tech valley og den grønneste fastlandsindustrien.

Med 2030 som mållinje vil satsningen gi en forventet verdiskapning på 40 milliarder kroner, en dobling av eksporten til 26 milliarder kroner, 10 000 nye arbeidsplasser og et utslipp som er redusert med 50%. Industrien blir svært sentral for å nå disse målene.

Fellesskapet
Ambisjonene skal nås gjennom et langt mer effektivt og forpliktende samarbeid. I tillegg legges fokus på flere vekstselskaper, en grønn infrastruktur, og posisjonering av en attraktiv region hvor man har mulighet til å lykkes innenfor de prioriterte områdene.


Statsforvalteren i Innlandet, Knut Storberget og fylkesordfører Even Aleksander Hagen poengterer potensialet, men at det kreves engasjement og kraft.


Politisk engasjement og kraft

Fremtidens forretningsutvikling ligger i å samlokalisere bedrifter og mennesker for å dele på ressurser, infrastruktur, kompetanse og energi. Dette gjelder både for industrielle prosesser, men også i byer for å skape arenaer for å tilrettelegge for nyskaping og innovasjon.

For å skalere og industrialisere flere nye grønne prosjekter må vi konsentrere oss om knutepunktutvikling i sentrale huber i Innlandet. Dette gjelder spesielt for industrien og for den skogbaserte bio- økonomien.


Raufoss-industrien har erfaringen, alle forutsetninger, og får slik sett en sentral rolle.

• Helhetlig regional utvikling
• Konkurransedyktige rammebetingelser
• Synliggjøring av konkurransefortrinn
• Oppfølging regionale planer
• Koordinere og skape møteplasser
• Dialog med kommunene
• Etablering av Energiforum Innlandet
• Påvirkningsarbeid
• Koordinert regionalt partnerskap


Les hele rapporten her


Idun Fridtun, CFO i Hexagon Ragasco kommenterte hvordan man kan mobilisere næringsliv og utviklingsaktører i Innlandet til å løfte fram potensielle satsinger i samarbeid med kompetansemiljø og industri.
 
Raufoss Industripark er med i kampen om batterifabrikk
Joint Battery Initiative
Raufoss Industripark tilbyr lærlingplasser
Kompetanseutvikling for næringslivet
Rustet for fremtiden
Kongsberg Automotive
Benteler
Raufoss – «The Industrial Community»
Industribyen Raufoss
Raufoss 2040
Helsesmie AS
Katapulten
Isiflo
Selecta
OFII
Fagskolen
NCE Raufoss
Læringsfabrikken
Raufoss Industripark er videre med i kampen om batterifabrikk
Videre med i kampen
SINTEF Manufacturing
Delingskultur
Studieløp for industrien
Fremtidens Hasvalsætra i 3D
Krysser fingrene for Innlandet
Med kraft fra Rødfossen kommer et ansvar
Kontinuerlig utvikling
Jubileum Raufoss Industripark
Nordic Additive Manufacturing
Rehabilitering Bygg 1
Innovasjon på tvers
Industridagene
Næringsminister ønsker lagspill
Multisped i Europa
Kongsberg Automotive Couplings
46% produktivitetsvekst
Ny Rv 4
Kruttsterke damer
Wangen
CFO / forvaltningssjef
Utvikling av talentene
Katapultordningen
Raufoss Technology
Würth
Testsenter på Raufoss
Aluminium - fremtidens metall
Raufoss fotball og det industrielle fellesskapet
Veggmaleri
Kvinnene i industrien
Kreativitet og rekruttering i industrien
Utbygging av parken
Ny forvaltningssjef
Innovasjonsprosjekter
Rekruttering
Bærekraft innen kompositt
Industridagene Innlandet
Industrikonferansen
Makspris på strøm
KA om videre vekst
Grobi AS
Nordområdet
Toma Facility
Kvinnelig rekruttering
Design-manager i industrien
Miljøgrep med nytt bygg
Isiflo sørger for distribusjonen av rent drikkevann
Raufoss Industripark Vest
Solør Bioenergi
Billettbestilling Busstur
Mulighetenes rike!
Raufossrevyen
Innlandsporteføljen
Utvikling av nordområdet
En dobling på Raufoss innen 2030
Söderberg & Partners
Magne Sveen AS
Oyster Thermal
TESS
Vakta – hjertet av industriparken
Revolusjonerer markedet innen 3D-printing
Et nytt kapittel for industrieventyret
Yrkesfag-EM 
Et regnestykke som raskt vil gå i pluss
Industridagene 2023
Made in Norway
Velkommen til "Fabrikken"
Ny konsernleder KA
Løfter viktig tematikk: På tide med et Krafttak!
Når kraft blir en mangelvare, må man prioritere
Rapporten er levert – Nå starter arbeidet
Den som intet Vaager
Rv4 - Nasjonal beredskap må inn som argument
Oyster -Vi er godt i gang
- Mangfold er viktig
Vaager Vekst
Raufoss Technology - kvalitetspris
Skiftet navn til Raufoss Aluminium
Fra energiutfordringer til vindkraftløsninger?
Kort vei fra forskning til implementering
TAF-elever ønsker industriutfordringer
Kraftsamling for Gjøvikregionen
Ny fabrikk til 300 millioner
Hannover 2024
Moicon - Roser bedriftene i parken
Skummelt å kalle seg ekspert
«Bærekraftig planet»
Tools - totalleverandør i vekst
Nye eiere i Hexagon Ragasco
Storfornøyde leietakere i Fabrikken