| NO | EN
Publisert: 29.08.2022
Aktuelle saker Utbygging av parken
Utbygging av Raufoss Industripark

Sluttbehandlingen av ny reguleringsplan for Raufoss Industripark er vedtatt i kommunestyret i Vestre Toten. Endelig klart for utbygging!
 
Etter syv år med arbeid er endelig ny reguleringsplan for Raufoss Industripark på plass. Det første møte om planen ble avholdt allerede i oktober 2012, mens arbeidet startet opp i 2015. Planen omfatter i alt 3 550 dekar, hvorav nærmere 2 200 dekar er avsatt til industriformål. Reguleringsplanen gir mulighet for fortetting i eksisterende og utbygging i nye områder.


Øivind Hansebråten, Adm. Dir. Raufoss Industripark, kan endelig glede seg over godkjent reguleringsplan for videre utvidelse av industriparken. 


– Reguleringsplanen er nå endelig godkjent og vi igangsetter arbeidet med videre utbygging. Det er snakk om 250 dekar med næringstomter. Et stort utbyggingsprosjekt som vil bli gjort i etapper, sier Øivind Hansebråten.

– Bedriftene i parken trenger mer plass, og vi jobber med prosjekter for de fleste av de største bedriftene som er her i dag. I tillegg er det alltid forespørsler utenfra med nye bedrifter som vurderer å etablere seg her.

- Vi er nå klar for en utvidelse som på sikt kan gi svært mange nye arbeidsplasser i industriparken, smiler Hansebråten.

------

Raufoss Industripark kan tilby skreddersydde industrilokaler og tilgang til et industrielt fellesskap med verdensledende teknologi.

Raufoss Industripark er med i kampen om batterifabrikk
Joint Battery Initiative
Raufoss Industripark tilbyr lærlingplasser
Kompetanseutvikling for næringslivet
Rustet for fremtiden
Kongsberg Automotive
Benteler
Raufoss – «The Industrial Community»
Industribyen Raufoss
Raufoss 2040
Helsesmie AS
Katapulten
Isiflo
Selecta
OFII
Fagskolen
NCE Raufoss
Læringsfabrikken
Raufoss Industripark er videre med i kampen om batterifabrikk
Videre med i kampen
SINTEF Manufacturing
Delingskultur
Studieløp for industrien
Fremtidens Hasvalsætra i 3D
Krysser fingrene for Innlandet
Med kraft fra Rødfossen kommer et ansvar
Kontinuerlig utvikling
Jubileum Raufoss Industripark
Nordic Additive Manufacturing
Rehabilitering Bygg 1
Innovasjon på tvers
Industridagene
Næringsminister ønsker lagspill
Multisped i Europa
Kongsberg Automotive Couplings
46% produktivitetsvekst
Ny Rv 4
Kruttsterke damer
Wangen
CFO / forvaltningssjef
Utvikling av talentene
Katapultordningen
Raufoss Technology
Würth
Testsenter på Raufoss
Aluminium - fremtidens metall
Raufoss fotball og det industrielle fellesskapet
Veggmaleri
Kvinnene i industrien
Kreativitet og rekruttering i industrien
Utbygging av parken
Ny forvaltningssjef
Innovasjonsprosjekter
Rekruttering
Bærekraft innen kompositt
Industridagene Innlandet
Industrikonferansen
Makspris på strøm
KA om videre vekst
Grobi AS
Nordområdet
Toma Facility
Kvinnelig rekruttering
Design-manager i industrien