| NO | EN
Publisert: 08.02.2024
Aktuelle saker Fra energiutfordringer til vindkraftløsninger?
Fra energiutfordringer til vindkraftløsninger?

7. februar presenterte Eidsiva og Hafslund et mulig vindkraftprosjekt for formannskapet i Vestre Toten kommune. Åtte vindturbiner kan forsyne Raufoss-industrien med etterlengtet strøm.


Fra industriparken sin side har vi full forståelse for at utbygging av vindkraft er et tema med stort engasjement. Vi er alle klar over at vi må ha mer fornybar kraft, men de færreste ønsker utbygging i eget nærområde.

 
Strømsituasjonen har de to siste årene har vært utfordrende for industrien. Først svært høye strømpriser, deretter en situasjon med mangel på kraft. Begge deler en trussel for Raufoss Industripark sin eksistens. Vi har signalisert våre behov for mer kraft, men selve utredningen av eventuelle løsninger for utbygging, bør overlates til fagkompetansen. På kort sikt synes vindkraft å kunne være et realistisk alternativ.

 
Redusert forbruk
Først og fremst må industrien fortsette arbeidet med å redusere eget energiforbruk. Vi har tatt ned vårt forbruk fra 250 til 150 GWh over en 15 års periode, samtidig som vi produserer flere komponenter. Raufoss-industrien er bærekraftig, produserer produkter av høy kvalitet, og det arbeides målrettet for å redusere utslipp og forbruk av råvarer.


Vekst
Vi er nå i en situasjon hvor bedriftene i Raufoss-industrien skal doble omsetningen frem mot 2030, samtidig som man skal bidra til å nå klimamålene som myndighetene har fastsatt. En utbygging av parken for bla. Nammo sin produksjon, kan ikke skje uten nok kraft. Vindkraft er et supplement som kan frigjøre betydelig kapasitet i nettet.

En slik vekst vil gi store ringvirkninger for samfunnsutviklingen i Gjøvikregionen og hele Innlandet – det er anslått at dette alene kan skape 1500 nye arbeidsplasser. Men først må dagens jobber sikres.


Tilgang

Tilgang på nok kraft en avgjørende for å bevare industriens konkurransekraft. Produksjon av lokal «grønn strøm» er en faktor som styrker konkurransesituasjonen til bedriftene. Fra Raufoss har vi hverken gods på bane, eller firefelts motorvei ut i Europa.


Vi ønsker derfor alle seriøse forslag til nye kraftproduksjon velkommen, og at disse blir utredet for å fremskaffe et godt faktagrunnlag - før myndighetene gjennom demokratiske prosesser avgjør om man skal går videre eller ei.Lokal kraftproduksjon blir viktig! Herunder; fjernvarme, vind-, sol- og vannkraft. I tillegg må arbeidet med å forsterke kraftnettet intensiveres, og den nasjonale produksjonen av kraft må økes betydelig.

I Norge har vi to utfordringer i årene som kommer – tilgang på hender og kraft. Førstnevnte er utfordrende på kort sikt, men kraftsituasjonen kan løses.

Det er ikke opp til Raufoss Industripark å bestemme om det skal bygges vindkraft eller ei, men vi ser at vind per i dag faktisk kan bidra­ til å løse de utfordringene vi har med å skaffe kraft.
 
Og vi aksepterer at det å nå målet om en reduksjon av klimautslippene på 55%, vil ha en pris.

 
Øivind Hansebråten
Adm. Dir. Raufoss Industripark

 

Raufoss Industripark er med i kampen om batterifabrikk
Joint Battery Initiative
Raufoss Industripark tilbyr lærlingplasser
Kompetanseutvikling for næringslivet
Rustet for fremtiden
Kongsberg Automotive
Benteler
Raufoss – «The Industrial Community»
Industribyen Raufoss
Raufoss 2040
Helsesmie AS
Katapulten
Isiflo
Selecta
OFII
Fagskolen
NCE Raufoss
Læringsfabrikken
Raufoss Industripark er videre med i kampen om batterifabrikk
Videre med i kampen
SINTEF Manufacturing
Delingskultur
Studieløp for industrien
Fremtidens Hasvalsætra i 3D
Krysser fingrene for Innlandet
Med kraft fra Rødfossen kommer et ansvar
Kontinuerlig utvikling
Jubileum Raufoss Industripark
Nordic Additive Manufacturing
Rehabilitering Bygg 1
Innovasjon på tvers
Industridagene
Næringsminister ønsker lagspill
Multisped i Europa
Kongsberg Automotive Couplings
46% produktivitetsvekst
Ny Rv 4
Kruttsterke damer
Wangen
CFO / forvaltningssjef
Utvikling av talentene
Katapultordningen
Raufoss Technology
Würth
Testsenter på Raufoss
Aluminium - fremtidens metall
Raufoss fotball og det industrielle fellesskapet
Veggmaleri
Kvinnene i industrien
Kreativitet og rekruttering i industrien
Utbygging av parken
Ny forvaltningssjef
Innovasjonsprosjekter
Rekruttering
Bærekraft innen kompositt
Industridagene Innlandet
Industrikonferansen
Makspris på strøm
KA om videre vekst
Grobi AS
Nordområdet
Toma Facility
Kvinnelig rekruttering
Design-manager i industrien
Miljøgrep med nytt bygg
Isiflo sørger for distribusjonen av rent drikkevann
Raufoss Industripark Vest
Solør Bioenergi
Billettbestilling Busstur
Mulighetenes rike!
Raufossrevyen
Innlandsporteføljen
Utvikling av nordområdet
En dobling på Raufoss innen 2030
Söderberg & Partners
Magne Sveen AS
Oyster Thermal
TESS
Vakta – hjertet av industriparken
Revolusjonerer markedet innen 3D-printing
Et nytt kapittel for industrieventyret
Yrkesfag-EM 
Et regnestykke som raskt vil gå i pluss
Industridagene 2023
Made in Norway
Velkommen til "Fabrikken"
Ny konsernleder KA
Løfter viktig tematikk: På tide med et Krafttak!
Når kraft blir en mangelvare, må man prioritere
Rapporten er levert – Nå starter arbeidet
Den som intet Vaager
Rv4 - Nasjonal beredskap må inn som argument
Oyster -Vi er godt i gang
- Mangfold er viktig
Vaager Vekst
Raufoss Technology - kvalitetspris
Skiftet navn til Raufoss Aluminium
Fra energiutfordringer til vindkraftløsninger?
Kort vei fra forskning til implementering
TAF-elever ønsker industriutfordringer
Kraftsamling for Gjøvikregionen
Ny fabrikk til 300 millioner
Hannover 2024
Moicon - Roser bedriftene i parken
Skummelt å kalle seg ekspert
«Bærekraftig planet»
Tools - totalleverandør i vekst
Nye eiere i Hexagon Ragasco
Storfornøyde leietakere i Fabrikken
Raufoss Technology feirer 20 år med CAG Holding
Sommerfest og prøveshow i bakgården