flags
 

Veolia Norge AS

Veolia er et verdensledende selskap med over 160 års erfaring innenfor optimalisert resurshåndtering. Med 170 000 ansatte på verdensbasis utformer vi og tar hånd om løsninger innenfor energi, vann og gjenvinning som bidrar til en bærekraftig utvikling av samfunn og industri. Vi hjelper lokalsamfunn og industrivirksomheter med å håndtere, optimalisere og utnytte sine resurser for å fremme overgangen mot en sirkulær økonomi. Vår globale omsetning økte i 2017 til 25,1 milliarder euro.

Veolia Nordic AB er morselskapet for Veolias virksomhet i Norden som hadde en omsetning på 3,7 milliarder kroner og ca. 1 400 ansatte i 2017. Virksomheten drives fra 70 forskjellige kontorer i Sverige, Norge og Finland.

Veolia Norge AS har driftet Infrastrukturen i Raufoss Industripark siden 2008. Vårt personell har lang erfaring, de fleste over 25 år. Personalets kunnskap om infrastruktur og Veolias spesialkompetanse i, gir sterke faktorer for trygg drift. I Raufoss har vi 11 ansatte, hvor av 8 i drift og 3 i administrasjon.

Våre tjenester i industriparken omfatter i hovedsak drift av infrastruktur og gjenvinning. Infrastruktur består av varme, trykkluft, industrivann, drikkevann og avløp. Gjenvinning består av renseanlegg, renovasjon og farlig avfall. Veolia har en drift- og vedlikeholdsavtale med Raufoss Næringspark ANS, som innbefatter tjenester til alle parkens leietakere. Veolia kan også tilby tjenester som energieffektiviserings løsninger for bedrifter i og uten for industriparken. Vi har også drift og vedlikeholdsavtaler med virksomheter utenfor parken.

Veolia Norge AS
PB 55
2831 Raufoss
Kontor:
Raufoss Industripark, bygning 7 og 58     

 

http://www.raufossindustripark.no/sbedrifter/img/dalkia_clip_image004.jpg

Kontakt infrastruktur:
Atle Strand. Tlf: +47 940 34 300 
E-mail: atle.strand@veolia.com

Kontakt gjenvinning:
Vakt. Tlf: +47 611 52456
Morten Jensen. Tlf: +47 948 86 829
E-mail: morten.jensen@veolia.com

kart

     

Veolia Norge AS
PB 55
2831 Raufoss
Kontor:
Raufoss Industripark bygning 7       

 

Kontaktperson:
Atle Strand. Tlf: +47 940 34 300 
E-mail: atle.strand@veolia.com  

Servicebedrifter

Adecco
Bi Service AS
Autobar
Advokatfirmaet Campbell & Co AS
Caverion Gjøvik
Eidsvia Nett
ErgoGroup
Eidsiva Anlegg
Grobi AS
Hydroscand AS
ISS Facility Services AS
Krüger Kaldnes
Multisped
Nasjonalt Senter for Komposittkompetanse
Nettverkspartner
Opplæringskontoret OFII
Raufoss Elektro
Raufoss Eiendomsforvaltning
Raufoss Service AS
Raufoss Beredskap
Raufoss Næringspark
RISC
Rørlegger Innlandet AS
SINTEF Raufoss Manufacturing
Forsvarets Logistikkorg.
Sameiet Profilanlegg
Sillongen Catering
Tess
TOOLS AS
TOYOTA Material Handling
Veolia Norge As