flags
 

SINTEF Raufoss Manufacturing

SINTEF Raufoss Manufacturing er Norges ledende kompetansesenter for vareproduksjon. Vår ambisjon er å skape bærekraftige og effektive løsninger som gir konkurransefordeler for vareproduserende industri i Norge.

Vi har cirka 90 ansatte og er lokalisert med hovedkontor på Raufoss med avdelinger i Kongsvinger, Trondheim, Stavanger og Ålesund.

Kompetanse
Vi leverer spisskompetanse innen automatisert produksjon, produkt- og produksjonsutvikling, Lean, verdikjedestyring og materialteknologi, samt laboratorie- og verkstedtjenester.

SINTEF Raufoss Manufacturing tilbyr blant annet industrinær forskning og rådgivning, ulike typer kurs og kunnskapsoverføring fra akademia til industri innen alle sine fagområder. Alt dette på et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

Eierstruktur
SINTEF Raufoss Manufacturing AS eies av SINTEF, industrien og SIVA, statsforetaket som tilrettelegger for utvikling av nytt næringsliv i Norge.

Våre industripartnerne er Benteler Automotive, Hexagon Composites ASA, Hydro Aluminium AS,
Kongsberg Automotive AS, Nammo Raufoss AS og Raufoss Technology AS.

Prosjektledelse
SINTEF Raufoss Manufacturing har prosjektledelse på sentre NCE Raufoss og SFI Manufacturing, to langsiktige satsinger som krever høy vitenskapelig kvalitet og samarbeid mellom aktører innen forskning og næringsliv.

Postadresse
SINTEF Raufoss Manufacturing AS
Postboks 163
2831 Raufoss

 

 

Kontakt
Hjemmeside: www.sintef.no/manufacturing
Telefon: (+47) 400 01 011
Organisasjonsnummer: 882 774 562

Servicebedrifter

Adecco
Bi Service AS
Autobar
Advokatfirmaet Campbell & Co AS
Caverion Gjøvik
Eidsvia Nett
ErgoGroup
Eidsiva Anlegg
Grobi AS
Hydroscand AS
ISS Facility Services AS
Krüger Kaldnes
Multisped
Nasjonalt Senter for Komposittkompetanse
Nettverkspartner
Opplæringskontoret OFII
Raufoss Elektro
Raufoss Eiendomsforvaltning
Raufoss Service AS
Raufoss Beredskap
Raufoss Næringspark
RISC
Rørlegger Innlandet AS
SINTEF Raufoss Manufacturing
Forsvarets Logistikkorg.
Sameiet Profilanlegg
Sillongen Catering
Tess
TOOLS AS
TOYOTA Material Handling
Veolia Norge As