flags
 

Raufoss Elektro

elektroRaufoss Elektro er lokalisert innenfor industriparken på Raufoss. Avdelingen har en lang tradisjon med å være tjenesteyter til forskjellige industri- virksomheter.

elektroAv store gjennomførte prosjekter for denne type kunder vil vi nevne totale elektroinstallasjoner i forbindelse med Profil-Lakkering AS sin flytting fra Hunndalen til Raufoss, samt Plastal sitt nybygg.

I tillegg til å betjene industrien på Raufoss har avdelingen også hatt mange prosjekter utenfor Raufoss Industripark. Herunder kan i de senere år nevnes Energihuset på Kallerud og det nye kjøpesenteret på Raufoss. Ut over å være en typisk industrielektrikervirksomhet, tar vi også på oss alle andre typer oppdrag, både for næringsvirksomhet og private. Ingen oppdrag er sånn sett for små eller for store.

I tillegg til alle typer elektroinstallasjon har vi de senere år levert og installert flere hundre varmepumper. Dette gjør at vi har god kompetanse på både prosjektering og montasje av slike. Da kun det beste er godt nok leverer vi alltid de sist tilgjengelige varmepumpe- produktene fra Panasonic. Ring oss for mer informasjon og tilbud!!!!


Adresse:
Postboks 85
Poststed: NO-2831 Raufoss,
Besøksadresse: bygg 7
Telefon: +47 61 19 40 80
Fax: +47 61 15 72 14
E-mail: service@eet.as
Hjemmeside: www.eet.as
Org.nummer: 955 599 802

 

merke

Servicebedrifter

Adecco
Bi Service AS
Autobar
Advokatfirmaet Campbell & Co AS
Caverion Gjøvik
Eidsvia Nett
ErgoGroup
Eidsiva Anlegg
Grobi AS
Hydroscand AS
ISS Facility Services AS
Krüger Kaldnes
Multisped
Nasjonalt Senter for Komposittkompetanse
Nettverkspartner
Opplæringskontoret OFII
Raufoss Elektro
Raufoss Eiendomsforvaltning
Raufoss Service AS
Raufoss Beredskap
Raufoss Næringspark
RISC
Rørlegger Innlandet AS
SINTEF Raufoss Manufacturing
Forsvarets Logistikkorg.
Sameiet Profilanlegg
Sillongen Catering
Tess
TOOLS AS
TOYOTA Material Handling
Veolia Norge As