flags
 

Opplæringskontoret For Industrifag Innlandet - OFII

ofiiOpplæringskontoret OFII, er et samarbeidsorgan mellom medlemsbedriftene som påtar seg ansvaret for opplæring av lærlinger. Kontoret ble opprettet i 1996 med bakgrunn i Reform 94, og er et flerfaglig kontor. Etter innføringen av kunnskapsløftet vil kontoret ha 14 forskjellige fag.

For å møte medlemsbedriftens framtidige behov for fagkompetanse engasjerer kontoret seg sterkt i forskjellige tiltak for å bedre rekrutteringsgrunnlaget for lærlinger og praksiskandidater.

Det er opplæringskontoret og lærlingen som inngår lærekontrakt, mens opplæringen blir gjennomført i en eller flere av medlemsbedriftene. Opplæringskontoret har ansvaret for at lærlingen får skikkelig opplæring i forhold til fagplan for faget.

Opplæringskontoret har ansvar for å følge opp lærlingene med evaluering underveis i læretiden.

I tillegg har opplæringskontoret andre viktige oppgaver som:

  • rekrutteringstiltak
  • lærlingsamlinger
  • markedsføring av fag
  • koordinering og planlegging av utplasseringer
 


Opplæringskontoret OFII
Adresse: Postboks 175
Poststed: NO-2831 Raufoss
Mobil tlf.: +47 90 10 10 17
E-mail: tor.magne.furusethagen@ofii.no
http://www.ofii.no
Org.nummer: 976 504 720


   

Servicebedrifter

Adecco
Bi Service AS
Autobar
Advokatfirmaet Campbell & Co AS
Caverion Gjøvik
Eidsvia Nett
ErgoGroup
Eidsiva Anlegg
Grobi AS
Hydroscand AS
ISS Facility Services AS
Krüger Kaldnes
Multisped
Nasjonalt Senter for Komposittkompetanse
Nettverkspartner
Opplæringskontoret OFII
Raufoss Elektro
Raufoss Eiendomsforvaltning
Raufoss Service AS
Raufoss Beredskap
Raufoss Næringspark
RISC
Rørlegger Innlandet AS
SINTEF Raufoss Manufacturing
Forsvarets Logistikkorg.
Sameiet Profilanlegg
Sillongen Catering
Tess
TOOLS AS
TOYOTA Material Handling
Veolia Norge As