flags
 

Nasjonalt Senter for Komposittkompetanse

Nasjonalt Senter for Komposittkompetanse (NSK) er etablert som en stiftelse opprettet av Innovasjon Norge. NSK skal fremme nasjonal industri basert på avanserte komposittmaterialer. Stiftelsen startet opp sin virksomhet høsten 2008 og er samlokalisert med SINTEF Raufoss Manufactoring og NCE Raufoss.

NSK har seks hovedformål:

  1. fungere som et nasjonalt senter for å fremme næringsutviklingen basert på avanserte komposittmaterialer
  2.  fungere som mottager og forvalter av teknologi ved kunnskapsoverføring til Norge i forbindelse med nasjonale anskaffelses prosjekter eller andre prosjekter med en vesentlig grad av offentlig finansiering
  3.  søke å etablere et strategisk samarbeid med bedrifter som har en forretningsmessig interesse i å utvikle kompetanse/produkter basert på avansert kompositter
  4.  bistå SMB bedrifter med kompetanse i konkurransen om kontrakter nasjonalt og internasjonalt
  5.  samordne og utnytte den samlede kompetansen i næringslivet, forsknings- ­og utdanningsinstitusjoner.
  6.  søke internasjonale samarbeidspartnere for å fremme det norske miljøet i en internasjonal dimensjon

Nasjonalt Senter for Komposittkompetanse leverer, sammen med sine samarbeidspartnere, tjenester og rådgiving innen utvikling (FoU-tjenester), hjelp til industrialisering, rådgivningstjenester, prosjektledelse og samarbeid innen utdanning og opplæring. NSK har kompetanse innenfor materialer og materialvalg, utvikling av prosesser, design og analyseteknikker, utvikling av kvalitetssikringssystemer og godkjenningskriterier med mer. Senteret skal kunne dekke all komposittbasert industri i hele Norge.

Pr. juni 2009 er senteret bemannet med tre personer. Disse har til sammen mer enn 60 års erfaring fra bilindustri, metall bearbeidende industri,  plastindustri, komposittindustri og akademia og FoU. Utover denne kompetansen samarbeider senteret med en rekke kompetanseinstitusjoner så som Sintef Raufoss Manaufactoring, Sintef, NTNU og Forsvarets Forskningsinstitutt.


Adresse:
Postboks 163
Poststed: NO 2831 Raufoss
Telefon: +47 90885204
  Kontaktperson: Iver E. Jensen
E-mail: post@komposittsenteret.no
www: http://www.komposittsenteret.no
Org. Nummer: 992299746 mva

Servicebedrifter

Adecco
Bi Service AS
Autobar
Advokatfirmaet Campbell & Co AS
Caverion Gjøvik
Eidsvia Nett
ErgoGroup
Eidsiva Anlegg
Grobi AS
Hydroscand AS
ISS Facility Services AS
Krüger Kaldnes
Multisped
Nasjonalt Senter for Komposittkompetanse
Nettverkspartner
Opplæringskontoret OFII
Raufoss Elektro
Raufoss Eiendomsforvaltning
Raufoss Service AS
Raufoss Beredskap
Raufoss Næringspark
RISC
Rørlegger Innlandet AS
SINTEF Raufoss Manufacturing
Forsvarets Logistikkorg.
Sameiet Profilanlegg
Sillongen Catering
Tess
TOOLS AS
TOYOTA Material Handling
Veolia Norge As