flags
 

Raufoss Innovation & Science Centre

Raufoss Innovation and Science Centre (RISC) er en avdeling av Gjøvik Kunnskapspark AS, og jobber med nye bedriftsideer og innovasjoner.

RISC er en teknologiinkubator som er satt opp for å fremme innovasjon og nyskaping i forbindelse med Industrimiljøet på Raufoss.  RISC skal primært hjelpe gründeren gjennom tiden fra idèfase til kommersialisering. Tjenestetilbudet er elementer innenfor forretningsutvikling, kontaktnett og finansiering.

 

Adresse: Postboks 163
Poststed: NO-2831 Raufoss
Telefon: +47 90 61 68 53        
E-mail: adne@gkp.no
Web:     www.gkp.no/
Org.nummer: 981 923 472

Besøksadresse:
3. etg, bygning 100,
Raufoss Industripark

     

Servicebedrifter

Adecco
Bi Service AS
Autobar
Advokatfirmaet Campbell & Co AS
Caverion Gjøvik
Eidsvia Nett
ErgoGroup
Eidsiva Anlegg
Grobi AS
Hydroscand AS
ISS Facility Services AS
Krüger Kaldnes
Multisped
Nasjonalt Senter for Komposittkompetanse
Nettverkspartner
Opplæringskontoret OFII
Raufoss Elektro
Raufoss Eiendomsforvaltning
Raufoss Service AS
Raufoss Beredskap
Raufoss Næringspark
RISC
Rørlegger Innlandet AS
SINTEF Raufoss Manufacturing
Forsvarets Logistikkorg.
Sameiet Profilanlegg
Sillongen Catering
Tess
TOOLS AS
TOYOTA Material Handling
Veolia Norge As