flags
 

FORSIKRINGSKONTORET

FORSIKRINGSKONTORET ved Raufoss Industripark ble opprettet i 1999. Kontoret yter service overfor de fleste av medlemsbedriftene i Raufoss Industripark når det gjelder personalforsikringer og pensjon.

I tillegg administreres de frivillige LO forsikringene her (LO LIV / ULYKKE og LO UFØRE ), samt service for grunnforsikringen i LO-favør.

PERSONALFORSIKRINGENE:
består av yrkesskadeforsikring, fritidsulykkeforsikring, tjenestereiseforsikring og gruppelivsforsikring.
Forsikringene gjelder for alle ansatte hele døgnet, også for AFP - og Uføre-pensjonister til fylte 67 år. Reiseforsikringen gjelder for den ansatte på tjenestereise. Dødsfallerstatningen her kommer i tillegg til gruppelivserstatningen.
Ved skade/dødsfall meldes dette til FORSIKRINGSKONTORET TLF. 951 20 297 eller mail jon.inge.vesteras@sintef.no

 

Tlf. 951 20 297                  jon.inge.vesteras@sintef.noLO-FORSIKRINGENE: Ca. 1600 LO-organiserte i Raufoss Industripark (Fellesforbundet, Handel & Kontor, FLT og El & It) gikk sammen om å opprette 2 frivillige forsikringsordninger tidlig på 1990-tallet:
LO LIV & ULYKKE – forsikring og LO UFØRE-forsikring. Begge forsikringene betales via lønnstrekk.
LO LIV & ULYKKE gjelder til fylte 67 år, og er en familieforsikring. Barn under 21 år er kun med på ulykkesforsikringen. LO UFØRE – forsikringen gjelder til du fyller 60 år.

PENSJON: Ansatte ved bedrifter i Raufoss Industripark har hatt foretakspensjon i mange år -helt siden tiden da staten eide Raufoss Ammunisjonsfabrikker AS.  Pensjonsordningene er forskjellige blant medlemsbedriftene, og pensjonsreglene er endret og vil bli endret i årene som kommer. De nye pensjonsreglene i folketrygden gjør det nå mulig å ta ut alderspensjon, AFP og tjenestepensjon ved fylte 62 år. Forsikringskontoret hjelper deg gjerne med søknader! Ta gjerne kontakt med FORSIKRINGSKONTORET for en pensjonsprat.

FORSIKRINGSKONTORET i Raufoss Industripark er unik i norsk sammenheng. Det finnes ikke maken i andre norske industri-klynger, og fordelen med å ha et slikt eget service-kontor er åpenbare.  Felles innkjøp og administrasjon av personalforsikringer er kostnadsbesparende. Kunnskap om lokale forhold og service overfor pensjonister er andre viktige momenter.

Servicebedrifter

Adecco
Bi Service AS
Autobar
Advokatfirmaet Campbell & Co AS
Caverion Gjøvik
Eidsvia Nett
ErgoGroup
Eidsiva Anlegg
Grobi AS
ISS Facility Services AS
Krüger Kaldnes
Multisped
Nasjonalt Senter for Komposittkompetanse
Nettverkspartner
Opplæringskontoret OIR
Raufoss Elektro
Raufoss Eiendomsforvaltning
Raufoss Service AS
Raufoss Beredskap
Raufoss Næringspark
RISC
Rørlegger Innlandet AS
SINTEF Raufoss Manufacturing
Forsvarets Logistikkorg.
Sameiet Profilanlegg
Sillongen Catering
Tess
TOOLS AS
TOYOTA Material Handling
Veolia Norge As