flags
 

FORSIKRINGSKONTORET RAUFOSS INDUSTRIPARK

I 1999 etablerte LO-forbundene  i Raufoss Industripark i samarbeid med bedriftene i Raufoss Industripark et felles servicekontor for personalforsikringer og pensjoner. Dette ble starten på det vi i dag kjenner som Forsikringskontoret.


Forsikringskontoret i dag tilsluttet Innlandet Forsikringsmegling AS med meglerkonsesjon og utfører oppgaver for bedrifter tilsluttet industriparken.

  • Bistår bedriftene tilsluttet kontoret med forsikring – og pensjonsløsninger samt spørsmål.
  • Bistår LO lokalt med innkjøp av forsikringer
  • Bistår ansatte i bedrifter tilsluttet kontoret med skadebistand og pensjonsspørsmål
  • Bistår LO- medlemmer med skadebistand og forsikringsspørsmål

Gjennom  Innlandet Forsikringsmegling AS er kontoret også en rådgiver av bedriftenes pensjonsordninger og skadeforsikringer. Kontoret tar også på seg oppdrag for andre bedrifter utenfor industriparken .


 

Kontaktperson Forsikringskontoret :
Jon Inge Vesterås tlf. 951 20 297  mail: jiv@iforsikring.no


Kontaktpersoner Innlandet Forsikringsmegling AS:
Per Johan Hvamstad, daglig leder  tlf. 99123400  mail: pjh@iforsikring.no

 

Servicebedrifter

Adecco
Bi Service AS
Autobar
Advokatfirmaet Campbell & Co AS
Caverion Gjøvik
Eidsvia Nett
ErgoGroup
Eidsiva Anlegg
Grobi AS
ISS Facility Services AS
Krüger Kaldnes
Multisped
Nasjonalt Senter for Komposittkompetanse
Nettverkspartner
Opplæringskontoret OIR
Raufoss Elektro
Raufoss Eiendomsforvaltning
Raufoss Service AS
Raufoss Beredskap
Raufoss Næringspark
RISC
Rørlegger Innlandet AS
SINTEF Raufoss Manufacturing
Forsvarets Logistikkorg.
Sameiet Profilanlegg
Sillongen Catering
Tess
TOOLS AS
TOYOTA Material Handling
Veolia Norge As