flags
 

Raufoss Eiendomsforvaltning As

Raufoss Industripark er en av landets største. Driverne og eierne har ambisjoner om at parken skal fortsette å være blant de størst. Vi bygger nytt, bygger om, bygger på og moderniserer.

Raufoss Eiendomsforvaltning as jobber tett med NCE og sine leietagere. Målet er å best mulig tilrettelegge for produksjon og et levende og kreativt industrimiljø.

Hittil er bare en tredel av industriparkens totale areal brukt.

Vakttelefon: 480 90 555


Raufoss Eiendomsforvaltning As
Adresse: Enggt. 40, Pb 103
Poststed: NO-2831 Raufoss
Telefon: +47 61 15 44 96 /
+47 959 72 230
Kontaktperson: Øivind Hansebråten
E-mail:oivind@raufossnaeringspark.com
Organisasjonsnummer: 983 395 783

 

Administrerende direktør
Øivind Hansebråten – 95 97 22 30

Direktør
John Einar Jørgensen – 905 89 150

HMS og miljøleder
Monica Engejordet - 976 72 374

Driftleder
Roy Lerudjordet - 952 73 104

Driftsleder
Terje Bakken – 918 47 289

     

Servicebedrifter

Adecco
Bi Service AS
Autobar
Advokatfirmaet Campbell & Co AS
Caverion Gjøvik
Eidsvia Nett
ErgoGroup
Eidsiva Anlegg
Grobi AS
ISS Facility Services AS
Krüger Kaldnes
Multisped
Nasjonalt Senter for Komposittkompetanse
Nettverkspartner
Opplæringskontoret OIR
Raufoss Elektro
Raufoss Eiendomsforvaltning
Raufoss Service AS
Raufoss Beredskap
Raufoss Næringspark
RISC
Rørlegger Innlandet AS
SINTEF Raufoss Manufacturing
Forsvarets Logistikkorg.
Sameiet Profilanlegg
Sillongen Catering
Tess
TOOLS AS
TOYOTA Material Handling
Veolia Norge As

Se video om næringsparken