flags
 

Eidsiva Servicepartner as

logoEidsiva Servicepartner as er et heleid datterselskap av Eidsiva. Selskapet er en videreføring av Mjøskraft Servicepartner og Eidsiva el- teknikk as.

Vi har valgt å organisere driften i Eidsiva Servicepartner as i avdelinger og datterselskap. I Lillehammer og i Moelv benytter vi de gamle selskapsnavnene på våre avdelinger, nemlig Lillehammer Elektro og Ringsaker Elektro. Datterselskapene våre i henholdsvis Hamar og i Brumunddal går under navnene Storhamar Elektro as og Solberg Elektro as. På Gjøvik finner du Holmen VVS og på Toten finner du avdelingene Raufoss VVS og Raufoss Elektro.

Til sammen teller vi i dag godt over to hundre høyt kvalifiserte medarbeidere. Disse fordeler seg i hovedsak på montører og ingeniører innen de fleste typer svak- og sterkstrømsinstallasjoner, samt VVS.

 


Adresse: Postboks 173
Poststed: NO-2831 Raufoss
Telefon: +47 61 15 28 00
Fax: +47 61 15 27 14
E-mail: servicepartner@eidsivaenergi.no
http://www.eet.as/
Org.nummer: 982 774 500

     

Servicebedrifter

Adecco
Bi Service AS
Autobar
Advokatfirmaet Campbell & Co AS
Caverion Gjøvik
Eidsvia Nett
ErgoGroup
Eidsiva Anlegg
Grobi AS
ISS Facility Services AS
Krüger Kaldnes
Multisped
Nasjonalt Senter for Komposittkompetanse
Nettverkspartner
Opplæringskontoret OIR
Raufoss Elektro
Raufoss Eiendomsforvaltning
Raufoss Service AS
Raufoss Beredskap
Raufoss Næringspark
RISC
Rørlegger Innlandet AS
SINTEF Raufoss Manufacturing
Forsvarets Logistikkorg.
Sameiet Profilanlegg
Sillongen Catering
Tess
TOOLS AS
TOYOTA Material Handling
Veolia Norge As