flags
 

Eidsiva Nett AS

logoEidsiva Nett har som oppgave å bygge, drive, vedlikeholde og fornye et kraftnett med en utstrekning på ca 21 000 kilometer . Selskapet driver regionalnett i hele Hedmark og Oppland, og har områdekonsesjon for distribusjon i 14 kommuner i Hedmark og fem kommuner i Oppland, med en samlet befolkning på ca 220 000 personer.

Sikker strømforsyning der du er

Eidsiva Nett har høy leveringssikkerhet som målsetning. Derfor bruker Eidsiva ca 250 millioner kroner hver år på å fornye og utvide nettet som fører strømmen fram til din bolig. I tillegg bruker vi ca 350 millioner kroner årlig til løpende drift, vedlikehold og beredskap.

Eidsiva Nett ivaretar i hovedsak eier- og byggherrefunksjonene knyttet til Eidsivas nettvirksomhet. Dette omfatter forvaltning av eierskap, plan- og bestillerfunksjon for bygging, samt drift og vedlikehold av anlegg i både sentral-, regional- og distribusjonsnettet. Operativ utførelse av drifts- og anleggsoppgavene i nettet forestås av Eidsiva Anlegg.

 


Adresse: Postboks 4100
Poststed: NO-2307 Hamar
Telefon: +47 62 56 10 00
Fax: +47 62 56 14 00
Kontaktperson: Henrik Strandvik
E-mail: firmapost@eidsivaenergi.no
Www: http://eidsivaenergi.no
Organisasjonsnummer: 981 963 849

     

Servicebedrifter

Adecco
Bi Service AS
Autobar
Advokatfirmaet Campbell & Co AS
Caverion Gjøvik
Eidsvia Nett
ErgoGroup
Eidsiva Anlegg
Grobi AS
Hydroscand AS
ISS Facility Services AS
Krüger Kaldnes
Multisped
Nasjonalt Senter for Komposittkompetanse
Nettverkspartner
Opplæringskontoret OFII
Raufoss Elektro
Raufoss Eiendomsforvaltning
Raufoss Service AS
Raufoss Beredskap
Raufoss Næringspark
RISC
Rørlegger Innlandet AS
SINTEF Raufoss Manufacturing
Forsvarets Logistikkorg.
Sameiet Profilanlegg
Sillongen Catering
Tess
TOOLS AS
TOYOTA Material Handling
Veolia Norge As