flags
 

Advokatfirmaet Campbell & Co AS

adAdvokatfirmaet Campbell & Co AS er en videreføring av advokatpraksis etablert i Ringsaker i 1954. Firmaet har kontorer i Hamar, Moelv, Gjøvik og Raufoss, og betjener klienter fra hele Innlandet. Vi bistår både offentlig forvaltning, private bedrifter/-organisasjoner og privatpersoner.

Campbell & Co er blant de største og mest komplette advokatfirma i Innlandet.  Våre advokater arbeider innenfor spesialiserte områder.  Den advokat med best kompetanse, blir ansvarlig på oppdraget.
 
To av våre advokater, Jens Christian Skallerud og Klaus A. Munkeby, er å treffes på hhv. mandager og onsdager i Enggata 40 (Bygg 1), og ellers etter avtale.

Campbell & Co kan tilby advokattjenester til både bedrifter i Industriparken og til den enkelte ansatte. Hovedfokus for oss er å bidra til å finne løsninger innenfor de rammer som gjelder, som innebærer en merverdi for deg som kunde. Du vil oppleve effektiv behandling av din forespørsel og imøtekommenhet i din kontakt med oss!

Av kompetanse som anses som særlig aktuell for Industriparkens bedrifter vil vi fremheve:

  • Vi har skatt og avgift som vårt spesialområde
  • Kjøp og salg av virksomhet
  • Opprettelse av selskaper
  • Offentlige anskaffelser og offentlig støtte, herunder kvalitetssikring av anbud og bistand i klagesaker mot oppdragsgiver og for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), samt avklaring av rammer for offentlig–privat samarbeid (OPS)
  • Arbeidsrett
  • Tvangsfullbyrdelse
  • Fast eiendoms rettsforhold, herunder leiekontrakter, forholdet til plan- og bygningsloven, entrepriser, seksjonering mm.
  • Immaterialrett
  • Generell kontraktsrett/kjøpsrett, herunder IT-og konsulentkontrakter, samt avtaler om kjøp av maskiner o.l.
 


For deg som ansatt og privatperson i Industriparken, vil vi kunne bistå i saker etter behov, som for eksempel arbeidsrett, arvespørsmål, forhold knyttet til din faste eiendom, samboerkontrakter/ektepakter og skifteoppgjør/barnefordeling.

Vi bistår også i straffesaker.

Du kan lese mer om oss på www.campbellco.no

 

Kontaktopplysninger:
Advokat Jens Christian Skallerud, tlf 48 28 62 10, e-post: skallerud@campbellco.no

Advokat  Klaus A. Munkeby, tlf. 913 87 0321,
e-post: munkeby@campbellco.no

Tlf. sentralbord: 468 59 000
E-post: firmapost@campbellco.no

     

Servicebedrifter

Adecco
Bi Service AS
Autobar
Advokatfirmaet Campbell & Co AS
Caverion Gjøvik
Eidsvia Nett
ErgoGroup
Eidsiva Anlegg
Grobi AS
Hydroscand AS
ISS Facility Services AS
Krüger Kaldnes
Multisped
Nasjonalt Senter for Komposittkompetanse
Nettverkspartner
Opplæringskontoret OFII
Raufoss Elektro
Raufoss Eiendomsforvaltning
Raufoss Service AS
Raufoss Beredskap
Raufoss Næringspark
RISC
Rørlegger Innlandet AS
SINTEF Raufoss Manufacturing
Forsvarets Logistikkorg.
Sameiet Profilanlegg
Sillongen Catering
Tess
TOOLS AS
TOYOTA Material Handling
Veolia Norge As