Telefon hovedvakt/besøkende:
(+47) 61152310
Brukernavn og passord til HMS/Telefonkatalog:
Kontakt Raufoss Eiendomsforvaltning

Vakttelefon Raufoss Næringspark ANS
Og Raufoss Eiendomsforvaltning AS
(+47 48090555)

Vareadresse dagtid:
Grøndalsvegen 2 (Vakt nord)


Vareadresse kveld/natt:
Fabrikkvegen: 11 (Hovedvakta)
  facebook
  video


Rekuttering

Generelt
Raufoss Industripark er et høyteknologisk miljø som krever høy kompetanse på alle nivåer. Bedriftene i parken har lange tradisjoner innenfor industriell produksjon for et internasjonalt marked. For å sikre konkurranseevne ønsker bedriftene i Industriparken å komme i kontakt med personer som ønsker å bidra med kunnskap i et faglig og godt arbeidsmiljø. Her følger informasjon om de forskjellige kanalene vi rekrutterer igjennom.

Produksjonsmedarbeidere
Alle bedriftene er selv ansvarlige for offentliggjøring av ledige stillinger til produksjonsarbeidere. Følg linken til bedriftene under "Produksjonsbedrifter" og "Servicebedrifter" i knapperaden til venstre på hovedsiden.

Funksjonærer
Alle bedriftene er selv ansvarlige for offentliggjøring av ledige stillinger til funksjonærer. Følg linken til bedriftene under ”Produksjonsbedrifter” og ”Servicebedrifter” i knapperaden til venstre på hovedsiden.

Lærlinger
Rekruttering av fagarbeidere med fagbrev meget viktig for bedriftene i Raufoss Industripark. Det er derfor opprettet et eget kontor som administrerer alle lærlingplassene. Opplæringskontoret for industrifag på Raufoss – OIR (http://www.oir.no )– er et samarbeidsorgan mellom flere medlemsbedrifter, både i og utenfor industriparken, og det er OIR som påtar seg ansvaret for rekruttering og opplæring av lærlingene.

På bakgrunn av den enkelte medlemsbedrifts budsjetter og planer annonserer OIR hver vår etter et visst antall lærlinger i forskjellige industrifag.

Utvelgelsen av lærlinger skjer i samarbeid med den bedriften som skal skrive arbeidsavtale med den enkelte lærling og som skal være lærlingens arbeidsplass i læretida. Den offisielle lærekontrakt blir inngått mellom OIR og lærlingen.

Den totale læretida for de aller fleste industrifag er på til sammen 4 år (2 år videregående skole/2 års læretid i bedrift). Læretida i bedriften starter vanligvis rett etter bedriftens sommerferie.

OIR har et overordnet ansvar for å se til at lærlingen får tilfredsstillende opplæring i henhold til det enkelte fags læreplan, samt for oppfølging og evaluering underveis i læretida. Det er også OIR som står for administrative oppgaver knyttet til lærlingeordningen, mens den enkelte medlemsbedrift har erfarne fagarbeidere som er faglig ansvarlige for den opplæringen som gjennomføres.

Sommerjobber
Sommerjobber fordels av den enkelte bedrift. Følg linken til bedriftene under ”Produksjonsbedrifter” og ”Servicebedrifter” i knapperaden til venstre på hovedsiden.

Trainee
Industriparken Raufoss er igjennom NCE (Norwegian Center of Expertise) medlem av Trainee Innlandet. Dette er Norges første og største regionale traineeprogram for nyutdannede. Via denne ordningen får du som nyutdannet muligheten til å få forksjellig arbeidserfaring fra mange større arbeidsgivere. For mer informasjon henvises det til Trainee Innlandet sin hjemmeside (www.traineeinnlandet.no).

Skoler og utdanningsinstitusjoner
Bedriftene i Industriparken har et godt samarbeid med forskjellige skoler og utdanningsinstitusjoner. Samarbeidet skjer på ulike nivå og områder.

  1. utplassering i praksis
  2. prosjektoppgaver i forbindelse med utdanning
  3. omvisninger
  4. informasjon til ulike skoler og universiteter

Raufoss Industripark har fortrinnsvis behov innen teknologisk kompetanse, og har følgelig rettet sin oppmerksomhet mot studier med denne retningen.


flags