flags
 

TotAl-gruppen

logoTotAl-gruppen (Toten Aluminium) er et regionalt nettverk av industribedrifter. TotAl-gruppen er en medlemsforening som representerer hovedsakelig SMB-bedrifter i Mjøsregionen. Vi har 46 medlemmer  som utgjør rundt 3000 ansatte og en samlet omsetning på 6,3 Mrd NOK.

Medlemsforeningen ble etablert i 1998 med formål å bidra til utvikling og vekst for medlemmene. Nettverket har siden etableringen både skapt samarbeid og merverdi innad blant medlemmene og bidratt til salg og posisjonering eksternt.

Kompetansenettverk
TotAl-gruppen har sitt utspring i ett av verdens ledende aluminiumsmiljøer. Våre medlemsbedrifter har unik industrikompetanse innen hele verdikjeden fra mekanisk bearbeiding til industriproduksjon. Den teknologiske kompetansen strekker seg fra avansert undervannsteknologi til rydding av verdensrommet. 

«Et nettverk der de små tilsammen blir store, og spesialister tilsammen blir en systemleverandør"

Et stykke industrihistorie 
TotAl-gruppens medlemmer er også en del av industriklynga  rundt Raufoss der det gjennom 100 års industrihistorie er produsert høyteknologisk produkter innen forsvar og bilindustrien til krevende internasjonale kunder. 

Kortreist forskning 
Tett samspill mellom bedrifter og FoU-miljøer har vært en viktig suksessfaktor som har bidratt til vekst og utvikling i nettverket. SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM) og NTNU Gjøvik er nære og viktige partnere innen FoU.  SRM bistår både gruppens medlemmer og andre nasjonale/internasjonale kunder i FoU-rettet arbeid innen vareproduksjon og  offentlig tjenesteyting.  SRM er bransjenøytrale,  og ble i 2006 ett av de fire første Norwegian Centres Of Expertise (NCE Raufoss) innenfor lette materialer og automatisert produksjon.  Industriklynga besitter spisskompetanse, særlig innenfor materialteknologi og produkter/strukturer/prosesser hvor aluminium benyttes.

Industrivekst
I 2016 ble Total Innovation etablert i samarbeid mellom TotAl-gruppen, SRM og Ko-Aks. Formålet er industriell vekst i regionen.

Adresse:
Postboks: 163
Poststed: NO-2831 Raufoss

 

Hovedaktiviteten i TotAl-gruppen er mekanisk produksjon. Bedriftene dekker hele verdikjeden innen videreforedling av aluminium og andre metaller, innbefattende:
 •      Produktutvikling
 •      Engineering
 •      Maskin - og verktøyutvikling
 •      Prototypbygging
 •      Støping
 •      Smiing
 •      Ekstrudering
 •      Mekanisk bearbeiding
 •      Sammenføying
 •      Overflatebehandling
 •      Sammenstilling og montering

Kontaktperson:
Mette Foss Dalseg - Daglig leder
mobil nr. 99 24 65 74
E-mail: mette@total-gruppen.no
www: http://www.total-gruppen.no
Org.nummer: 989 116 932

Produksjonsbedrifter

Benteler
Hydal Aluminium Profiler
Kongsberg Automotive
Nammo AS
Plastal
Profillakkering AS
Hexagon Ragasco
Hexagon Raufoss
DolphiTech
Raufoss Offshore
Raufoss Technology
Raufoss Water & Gas
TotAl-gruppen
VP Metall AS