flags
 

Raufoss Offshore

logoRaufoss Offshore  AS konstruerer og produserer inn mot Offshore, Automotive  og Forsvar og andre markedsområder.
Vi leverer tjenester innen bl.a Engineering, maskinering, herding, testing og montering.

Raufoss Offshore leverer også annen industrielle produksjonsverktøy og komponenter samt vedlikeholdstjenester.

Raufoss Offshore har i dag 45 ansatte og en omsetning i 2014 på ca. 60 MNOK

Nye satsningsområder Offshore

Engeneering
Konstruksjonsavdelingen hos ROG tilbyr bred ekspertise innenfor Offshore og verktøykonstruksjon. Vi har flere Ingeniører med mange års erfaring innenfor disse fagfeltene.

Vi hjelper dere med prosjekt, om dette er stort og omfattende eller et mindre enkelt ett. For å finne den beste løsningen for dere har vi en god dialog gjennom hele prosjektet, så om det er et smi verktøy for aluminium eller en komponent som skal ned på havdypet vil resultatet matche deres forventninger.

Vi benytter konstruksjonsvertøyene Solidworks, NX, og Autocad, og våre ingeniører er sertifisert innenfor disse programmene. Vi har også bred materialkompetanse og kjennskap til produksjonsprosessen, dette benytter vi for å gjøre prosjektet deres strømlinjeformet for produksjon.

Våre tjenester

  • Mekanisk bearbeiding (slip, fres, drei)
  • CNC (WFL 35-G)
  • Varmebehandling - akkreditert i h.h.t
    AMS 2750D på våre ovner
  • Testing, Montering (Assembly parts)
  • Mobil Måle arm tjenester tilbys vår kunder m. m

Les mer om våre tjenester på vår nettside

Generell CV sendes til :
E-mail: personal@raufossoffshore.com

 
   
 

rit1 Raufoss Offshore Raufoss Industripark


Adresse: Postboks 245
Poststed: NO-2831 Raufoss
Telefon: +47 40 00 37 00

Marked :
marked@raufossoffshore.com

Annet :  
post@raufossoffshore.com

www:
http://www.raufossoffshore.com/


Raufoss Offshore AS  
Org.nr : 982 774 438 MVA

Produksjonsbedrifter

Benteler
Hydal Aluminium Profiler
Kongsberg Automotive
Nammo AS
Plastal
Profillakkering AS
Hexagon Ragasco
Hexagon Raufoss
DolphiTech
Raufoss Offshore
Raufoss Technology
Raufoss Water & Gas
TotAl-gruppen
VP Metall AS