Telefon hovedvakt/besøkende:
(+47) 61152310
Brukernavn og passord til HMS/Telefonkatalog:
Kontakt Raufoss Eiendomsforvaltning

Vakttelefon Raufoss Næringspark ANS
Og Raufoss Eiendomsforvaltning AS
(+47 48090555)

Vareadresse dagtid:
Grøndalsvegen 2 (Vakt nord)


Vareadresse kveld/natt:
Fabrikkvegen: 11 (Hovedvakta)
  facebook
  video


Om parken

Raufoss Industripark er en av Norges største industriparker, beliggende i Vestre Toten og Gjøvik Kommuner, ca 120 km nord for OsloStøperi.

Parken kan se tilbake på mer enn 100 års industrihistorie, og i dag syder det av aktivitet med nærmere 40 ulike bedrifter ca 3000 ansatte. Bedriftene produserer høyteknologiske produkter innen mange bransjer til verdens mest krevende kunder verden over.

Virksomheten på stedet startet opp på slutten av 1800-tallet, og siden har det vært en rivende utvikling. Industriutviklingen på Raufoss er en historie om kontinuerlig innovasjon og nytenkning. Gjennom årene har det blitt utviklet nye og banebrytende produkter og teknologi både til sivile og militære markeder.

De siste årene har verden endret seg i stadig større hastighet, og dette har også påvirket industrimiljøet her. Fra å være én stor bedrift, Raufoss ASA, har kompetansemiljøet nå blitt fisjonert til nærmere 40 ulike bedrifter. Industriparken representerer samlet den største private arbeidsgiveren i de fire nærmeste kommunene.

Flyfoto av parkenEiendommen Raufoss Industripark eies i dag av en gruppe investorer gjennom Raufoss Næringspark ANS. Forvaltningen utføres av Raufoss Eiendomsforvaltning AS, i samarbeid med flere tjeneste- og servicetilbydere.

Raufoss Industripark dekker nesten 3000 dekar og omfatter i tillegg til en omfattende bygningsmasse store grøntarealer og beplantninger som sikrer et trivelig og sundt miljø for de ansatte og parkens mange gjester. Årlig besøkes Raufoss Industripark av omkring 60 000 gjester.

RA (Raufoss Ammunisjonsfabrikk) var fra starten og frem til rett etter annen verdenskrig (1896-1946) en militær hjørnesteinsbedrift. Den var etablert ut fra nasjonale militære behov, ledet og styrt av militære og preget av en militær kultur. Etter hvert presset det seg frem behov for sivil produksjon for å avhjelpe svinginger i produksjonen og behovet for å holde beredskap.

I årene etter annen verdenskrig gjennomgikk RA betydelige endringer og fremstod etter hvert som en industribedrift med både militær og sivil produksjon. Etter hvert kom den sivile produksjon til å sette et klarere preg på virksomheten. I denne fasen (1947-1986) fremstår virksomheten som en ledende industribedrift, med en klarere ingeniørledelse og –kultur. Det utviklet seg klare synergier mellom den militær og sivil produksjon.

Mot slutten av 50-tallet satset RA på bildelproduksjon og produksjon av profiler i aluminium. Dette skulle bli to sentrale områder i tiårene fremover. I 1957 ble de første avtaler inngått med Volvo. Dette materialiserte seg i større ordrer først i 1965 med levering av aluminumstøtfangere. Dette innledet en aktiv utviklingsperiode på 70- og 80-tallet der stadig nye bildeler ble utviklet og nye kunder ble kapret. RA ble også en pioner i utvikling av byggprodukter i aluminium, og i 1968 etablerte man bl.a. sammen med ÅSV et stort profilverk.

Utviklingen utover på 80-tallet med en raskt økende sivil produksjon, internasjonalisering og behov for store investeringer påvirket organiseringen av virksomheten med delprivatisering i 1990. Utover mot slutten av 90-tallet skjedde det store endringer på Raufoss. Etter 100 år som hjørnestein begynte RA å selge ut virksomhet. I 2001 ble Raufoss Industripark etablert og i 2004 er RA blitt til 35 bedrifter. I tillegg er en rekke bedrifter etablert utenfor parken som direkte eller indirekte knoppskytinger fra RA.

Om parken

flags