Telefon hovedvakt/besøkende:
(+47) 61152310
Brukernavn og passord til HMS/Telefonkatalog:
Kontakt Raufoss Eiendomsforvaltning

Vakttelefon Raufoss Næringspark ANS
Og Raufoss Eiendomsforvaltning AS
(+47 48090555)

Vareadresse dagtid:
Grøndalsvegen 2 (Vakt nord)


Vareadresse kveld/natt:
Fabrikkvegen: 11 (Hovedvakta)
  facebook
  video


OIR har skrevet kontrakt med 52 lærlinger i 11 forskjellige fag!

oir

Juni 2016
I disse dager starter en ny epoke for mange av distriktets ungdommer. Da må mange års skolegang vike for jobb i form av lærlingplass i noen av distriktets bedrifter.

Opplæringskontoret for Industrifag på Raufoss (OIR) har skrevet kontrakt med 52 lærlinger i 11 forskjellige fag. Dette er ny rekord for kontoret. OIR retter en stor takk til medlemsbedriftene som har gjort dette mulig.

Også i år er det meget stor søknad til automasjons faget fra flere fylker. Lærlingene til dette faget kommer fra Raufoss vgs. og Ringsaker vgs. Til de tradisjonelle mekaniske fagene er det i år bedre søkning enn før om åra.

Det største faget i år er Produksjonsteknikk der inntaket ble 15 lærlinger. De andre fagene vi tok inn lærlinger i er: Automasjon 7, Industrimekanikk 10, CNC maskinering 7, Verktøymaker 5, Industrimontør 1, Dataelektroniker 2, Logistikk 2, Platearbeider 1, Sveiser 1, Kontor & Adm 1.

I år dekker vi behovet til medlemsbedriftene i alle fag sier Daglig leder for OIR Tor Magne Furusethagen.

OIR har nå 26 medlemsbedrifter. Isoterm og VP Metall er nye av året. 11 av medlemsbedriftene ligger i Raufoss Industripark.

Følgende har skrevet lærekontrakt med OIR i år:

Tommy Andersen
Ole-Hermann Bakken
Martin Berg
Mats Bergli Aasen
Mathias Bjerke Skaugerud
Martin Brennengen
Marthe Brobakken Løvstad
Tobias Broks Storvoll
Jakob Brudeli
Ola Braastad
Espen Buskum
Joao Vitor Sampaio Pereira De Santana
Simen Dokken
Andreas Dulin Kjær
Eskil Espeseth
Vidar Gundersen Rusten
Remi Hagemo Formofetten
Sondre Hamarsnes
Storm Marius Haugen
Ola Haugli
Christoffer Hoem Christensen
Tord Inge Hval
Per Helge Hvalbye
Daniel Jacobsen
Ole Mathias Jarlvang Slyngstadli
Ask Johansen
Markus Johansen Finvik
Olav Magnus Knutsen
Hans Kristian Lervold
Christian Lille-Homb Nordberg
Tor Andre Lillevold
Simen Lilleåsen Breen
Mari Linnerud
Lise Lorentsen Paulsen
Lasse Lundhagebakken
Fredrik Løkken Hagen
Martin M. Dalseg
David Midtlien Tangen
Magnus Myhr
Georg Nerem
Jo-Eirik Olsen Konttorp
Joakim Opgården Magnussen
Steffen Ridderhaugen
Cato Rønningen
Paal Christian Schjøll
Jesper Skaslien
Mattias Steine
Sander Sårheim
Håkon Tåsås
Vetle Veland Thomassen
Sebastian Wangen Båtstad
Even Østeng

 

Om parken

flags