Telefon hovedvakt/besøkende:
(+47) 61152310
Brukernavn og passord til HMS/Telefonkatalog:
Kontakt Raufoss Eiendomsforvaltning

Vakttelefon Raufoss Næringspark ANS
Og Raufoss Eiendomsforvaltning AS
(+47 48090555)

Vareadresse dagtid:
Grøndalsvegen 2 (Vakt nord)


Vareadresse kveld/natt:
Fabrikkvegen: 11 (Hovedvakta)
  facebook
  video


Historisk Senter (Hist) i Raufoss Industripark

Historisk Senter er industriparkens kulturminneforvalter. Et lite innblikk i industriutviklingen på Raufoss gis i flg. utstillinger:

Arkiver – dokumentasjon (Hist)
Grovt sett kan arkivene deles i 4 grupper:

Bibliotek.
Hist besitter et omfattende bibliotek bestående av:

Eksternt samarbeide.
Hist samarbeider med Statsarkivet på Hamar, Mjøsmuseet og Forsvarsmuseet.

Drift.
Senteret drives av 4 – 5 ulønnede pensjonister.
- - - - - - - - - - - - - -

Bygning:
37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42.
Besøksadresse: bygning 39.

Telefon: 61152007
E-post: 
 historisk.senter@raufossnaeringspark.com

Samarbeidet med Industriparkens bedrifter.
Historisk senter samarbeider med bedriftene om ivaretakelse av dokumentasjon som
anses viktig for å beskrive bedriftenes og industristedets historiske utvikling.

Materiell som skal sendes Historisk Senter.

- Kopier av fotos, DVD,CD, Video, plakater, reklamemateriell, oppslag, artikler, milepæler osv oversendes Hist umiddelbart etter utarbeidelse.

- Historisk Senter er bedriftenes sluttarkiv.

Den som ikke er interessert i sin fortid har ingen framtid – sies det.

flags