Telefon hovedvakt/besøkende:
(+47) 61152310
Brukernavn og passord til HMS/Telefonkatalog:
Kontakt Raufoss Eiendomsforvaltning

Vakttelefon Raufoss Næringspark ANS
Og Raufoss Eiendomsforvaltning AS
(+47 48090555)

Vareadresse dagtid:
Grøndalsvegen 2 (Vakt nord)


Vareadresse kveld/natt:
Fabrikkvegen: 11 (Hovedvakta)
  facebook
  video


NCE

Over hundre års erfaring med internasjonal industriutvikling danner bakteppet for næringsklyngen på Raufoss, som har sitt utspring i Raufoss ASA. Kjerneområdene er foredling av lettvektsmaterialer og automatisert produksjon, og målet er å utvikle et nasjonalt kompetansesenter.

Industriklyngen rundt Raufoss består i dag av over 40 bedrifter med mer enn 2200 ansatte. Samlet omsetning er ca 5 milliarder, med en eksportandel på omlag 85 %.

Bakgrunn
Fagmiljøet på Raufoss har sitt utspring i Raufoss ASA og besitter et omfattende globalt kundenettverk. Flere av bedriftene har internasjonale eiere. På Raufoss har man over 100 års erfaring med internasjonal industriutvikling, og de viktigste markedene i dag er den globale bilindustrien og forsvarsmarkedet.

NCE Raufoss har i dag disse deltagerne:

Tiltak og prosjekter

Prosjektene på Raufoss er samlet i fem hovedaktiviteter:

Strategi og målsetting

Kjerneområdene for ekspertsenteret som skal utvikles, er lettvektsmaterialer og automatisert produksjon. Dette er kjernekompetanse for alle bedriftene i klyngen og områder hvor klyngen er verdensledende. Innen denne virksomheten skal Raufoss bli et nasjonalt kompetansesenter. Målet er blant annet at de samarbeidende bedriftene skal opprettholde og styrke sine nåværende markedsposisjoner. Konkret dreier det seg om å gjenskape 150 arbeidsplasser pr. år i eksisterende virksomhet. I tillegg skal det i perioden utvikles og etableres nye virksomheter med 250 ansatte og med en omsetning på 1 mrd. kr pr. år.

Gjennom blant annet samarbeid om målrettede FoUprosjekter skal bedriftene opprettholde og styrke sine markedsposisjoner. Samarbeidet med utdannings- og kompetansemiljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt vil bli sentralt. Det er blant annet inngått konkrete avtaler med Høgskolen i Gjøvik og NTNU.

NCE Raufoss ledes av SINTEF Raufoss Manufacturing. SINTEF Raufoss Manufacturing er et felles forsknings- og utviklingsselskap og opererer som en utviklings- og kompetansepartner for bedriftene i klyngen. SINTEF Raufoss Manufacturing vil også ta rollen som integrator i klyngen gjennom sin solide forankring internt og eksternt.

 

nce

nce3

NCE Raufoss

flags